Kontak správca eub.sk
Pavol Kubáň, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 977 269, DIČ: 1070778082, IČ DPH: SK1070778082