Referencie

ROK 2018

10787 – Brezno – ul. Hradby – Rek. VN a NN káblov
Lipt. Ján – ubytovacie zariadenie Javor – preložka VN a NN vedení
PD 10722 – ZV – Pliešovce – Lonec: Zahustenie TS 302/ts/lone
PD – IBV Pod Poludnicou, k.ú. Závažná Poruba
PD pre ÚR „Východná – rekreačné chaty + hospodárska usadlosť
Liptovský Mikuláš – Okoličné – AFCAR – NN rozvody 630 A
RPD 10787 – Brezno – ul. Hradby – Rek. VN a NN káblov
Bella Vista“ – SO 14 VN rozvody, SO 15 NN rozvody, PS 01
Podtureň – Zrušenie – 124/ts/podturen_mve_docasna
Uhorská Ves – prípojka NN pre ČS
Lipt. Ján – ubytovacie zariadenie Javor – preložka VN
Liptovský Trnovec – Selcovie – NNK Selcovie 1
Preložka 22kV vedení Malý Krtíš
Verejná telekomunikačná optická sieť Zgúta Vrbického
Štúdia realizovateľnosti preložky el. vedenia 22kV – Ružomberok
Verejná telekomunikačná optická sieť Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok – Športové komunitné centrum – Zahustenie TS
Vykonanie zmeny bodu napojenia biomasového zdroja Hnúšťa
Dodávka regulačného výkonu
PD a IČ „Preložka 22kV vedení Malý Krtíš“
1 stupňový projekt: „Galovany – TS pre ZS a RR bod Galovany“
Zriadenie elektrickej NN prípojky pre evanjelický kostol v Liptovskom Trnovci
Rozpočet – Prekládka vedenia 22kV pre závod ZKW
Realizácia diela: 10877 – Východná – Za Kameňolomom: Zahustenie TS
Vytýčenie existujúcej VNK – Východná – 01.06.2018
PD pre realizáciu stavby Beňuš – PD – navýšenie TS na 630 kVA
Realizačná PD k projektu: „Prístavba a stavebné úpravy objektu
Malý Krtíš – zahustenie TS – Technogym
Montáž a zhotovenie NN prípojky s navýšením 3 x 400A v areály ISO
RPD: “ Rekonštrukcia TS0522-0001 – Vajex – Malý Slavkov“
PD + IČ 11708 – Lipt. Peter – bývalá ubytovňa – rozšírenie NNK
PD 9564 – Demänovská Dolina – Lúčky – Zahustenie TS – hotel a TS
Poradenská činnosť – „Lipt. Mikuláš – Palúdzka – Zahustenie TS LAS“
Rozpočtové práce na objekte „Prosiek – vodojem“
PD 8982 – ZV – Ostrá Lúka: Zahustenie TS Gunda
PD 11131 – ZC – Žarnovica – Pod Lipou – Rozšírenie NNK
PD Panasonic – Trstená – Rozvodňa VN, zmena riešenia – SO 01
PD pre stavebné povolenie: Demänovská Dolina – Jasná
PD pre SP: „VN Zadná voda“ – SO 21 Prípojky inžinierskych sietí
PD pre realizáciu stavby Z. Poruba – Jantec – prípojka NN
PD 7939 – MT – Valča, Valč. Dolina, Rek. VN 269 odb. IBV1
PD 9048 – RS – Lipovec – Slizké, VNV 315, 342 – 22 kV Prep.
MPP: „TS0522-0001 – Vajex – Malý Slavkov“
PD 7959 – MT – Valča, Brčná, Rek. VN 269 za 269/uv/15
PD 9766 – Detva – Piešť 2: Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NN
Obnova VO v trase – Rachmaninovo nám. – Smrečianka
Nemecká, zvýšenie kapacity trafostanice – PD
Oprava TS v Liptovskom Trnovci ČOM 9316396
PANASONIC úprava VN rozvádzača
Realizačná projektová dokumentácia v štandarde SSE – D, a.s.
Obchodné centrum Palúdzka – Lipt. Mikuláš“ SO 09 Prípojka VN
Zmena zásobovania hydinárskej farmy elektrickou energiou
Štúdia – L. Mikuláš – Craemer – štúdia zásobovania EE 3x 160
9564 – Demänovská Dolina – Lúčky – Zahustenie TS – hotel
PD 10379 – IL – Nová Dubnica, Malý Kolačín: Rozš. NN
PD 10914 – Ružomberok – ul. Horská: Rekonštrukcia NNK rozvod
„TS Svätý Kríž, Areál Jurki“: Miestne prevádzkové predpisy
Stavebné úpravy elektrickej prípojky v MLD Pribylina
Lipt. Mikuláš-ul. 1. mája č.12-SZZ prípojka NN
PD 9675 – ZA – Rajec, Hollého: Zahustenie DTS
PD 9042 – Lazisko – Pánska Záhrada: Rozšírenie NNK
Štúdia zásobovania 22 kV pripojenie pre IBV Jamník
Oprava VO – ul. Podtatranského
Príprava VO pre vianočné osvetlenie
Oprava VO – ul. Revolučná
Oprava VO – Jánošíkovo Nábrežie
11492 – PB – Horný Lieskov, Nižný koniec: Rek. VN siete
„Rozšírenie Aqua Vital Parku – Lúčky“
Nova_Bystrica_-_Pod_Hradzou_-_Rek._VNP_a_114_ts_n._bystrica_rozvoj

 

ROK 2017

Horna Lehota-cast Trangoska-14 rekreacne objekty
Hrušov-lazy: zahustenie TS č.6 skanzen
Jasenové – Farský úrad – rekonštrukcia NN siete
Brezno – ul. Hlboká – rozšírenie NNK pre IBV 23 RD
Klokoč – Pod Polomom – rozšírenie NNS pre 5xRD, Vasil
Detvianska Huta – Bratkovica – posilnenie NNS a TS, Baďura
Dolný Hričov – Pri vodárni – Rek. VNV 1318 medzi 1319/uv/5 a 1319/uv/52
Horna Ves rekonstrukcia VN c.378 za UV c. 12
Rudno Nad Hronom – úprava a rozšírenie NNS pre 11 b.j
Ľubietová – Zábava – rekonštrukcia 382/ts/lubietova obec.2 a NNS
Banská Bystrica-zahustenie TS pre OP Centrum Lidl
Stara Huta – Podjavor – zahustenie TS – staznost
Detva – Piešť – posilnenie a rekonštrukcia NNS
Veľká Lehota, U Vaškov, posilnenie NN siete
Kleňany – rekonštrukcia NN siete
Tekovská Breznica – stred obce – Rekonštrukcia NNS
Čierne – Pri Radovke – Rekonštrukcia VNP pre 233/ts/Cierne pri.cintorine
Nová Dubnica – Kolačín – Rek. VN 1302, za 1302/uv/11
Streženice – Stepnice – Rek. VNP a 204/ts/strezenice stepnice
Čadca – U Prívary – Rekonštrukcia NN siete
Bolešov – Pri železnici – Rek. TS 202/ts/bolesov zsr
B.Stiavnica-ul.Kutnohorska-rekonstrukcia NN siete
Lucenec-pustatina Havaska-zahustovacia TS pre 5xRD
Horné Vestenice-rekonštrukcia NNS smer kostol
Riečka, rekonštr. NNS smer kostol
Turčiansky Ďur – Obec – Rek VN č.269 odb. Turčiansky Ďur Obec 1-ŠM
Valaská Belá – Škripov – Rekonštrukcia NN siete
Považská Bystrica – časť Pov. Teplá – rek. 100/ts/pov.tepla pd
Pliešovce – Lonec – zahustenie 302/TS/Lonec slnečná farma – KVALITA
Švošov – Pri cintoríne – Rekonštrukcia NN siete
Lipt. Štiavnica – Pri ihrisku – Rozšírenie NNS
Lipt. Mikulas – Paludzka – Zah. TS LAS
Uhorska Ves – Pri Vahu – Zah.TS Pri Vahu

 

ROK 2016

PD pre SP „Kúpele Lúčky – Aqua Vital Park“
PD „Banská Bystrica – Komenského ulica – NN rozvody p.č. 190
PD – 9079 – RK – Liptovské Sliače – Stredné: zahustenie TS
PD 8907 – PD – CA – Čadca, Milošová: rozš. NN, Mozolík
PD – 9326 – RS – Husiná, VNV č.352 – DOR za ÚV 352/TS
PD – 8661 – ZA – Lysica, Obec: Rek. VN 234, odb. Lysica
PD – 9062 – PD – Nitrianske Sučany, Chrastečky, rozš. NNK 13
PD – 9237 – BB – Moštenica – Hiadeľ VNV č.308 rekonštrukcia
PD pre ÚR „Liptovská Štiavnica – Ponad Ihrisko
PD – 9305 – BB – Malachov – Jasenie: Zrušenie VN poistiek
PD – 9142 – KA – Cerovo – Duchenec: Rekonštrukcia NNS z TS4
PD – 9201 – BB – Ban. Bystrica – Graniar: Rozšírenie NNK ul.
Kontrola PD Projekt Fotovoltickej elektrárne MŠ Stará Turá
Overenie CD – „AQUAPARK – Tatralandia – Liptovský Mikuláš,
PD 9248 – CA – Turzovka, Predmier: Rek. NN siete
PD 9377 – PD – Valaská Belá, Smolenice, Rek. NN siete
PD 1039 – Dolná Mariková – Klieština: rekonštrukcia VN č.195
PD 1332 – Dolná Mariková – Kátlina: rekonštrukcia VN č.195,
RPD-Demänovská Dolina-preložka VN vedenia-Kamenná chata
PD – 9101 – BB – Môlča – H. Mičiná: Rekonštrukcia VNV 317 od
SO 08 – Preložka NN siete – POLYFUNKČNÝ DOM
Meranie a vyhodnotenie kvality napätia v dňoch 6.5.2016
Prosiek – Prípojka NN – Obecný úrad – p.č. 128
PD + IČ – „Banská Bystrica – Komenského ulica – NN rozvody
PD – 9363 – ZA – Krasňany – Dol. Tižina: Rek. VN 234, UV13
PD – 6039 – VK – Dolné Plachtince, ul. Družstevná, Rek. NN
PD – 9404 – KA – Jalšovík – Horný Jalšovík: Rekonštrukica NN
PD – 9590 – LC – Mikušovce, Rekonštrukcia NNS
PD – 9341 – LM – Liptovský Mikuláš – Okoličné: Zahustenie TS
Projekt skutkového stavu – 8037 – Kokava – Utekáč – VN 310 rek.
Zapracovanie zmien do PD stavba Rajecké Teplice
PD Rekonštrukcia trafostanice 266/ts/jakubovany_unimobunky
PD – 9621 – PD – Diviaky nad Nitricou, Mačov, Rek. NNS
Dodávka a položenie kábla AYKY 4×25 dl. 115m
Vytýčenie podzemných vedení – Jasná – Koliesko 23.9.2016
Vypracovanie projektu inštalácie elektrickej energie – skutkový stav
PD – 9194 – RK – Ivachnová – Vážina: Zahustenie TS
Rekonštrukcia trafostanice 266/ts/jakubovany_unimobunky
PD 9331 – DT – Hriňová – Krivec: Zahustenie TS Krivec 2
Miestne prevádzkové predpisy k stavbe TS 103/ts/demanova_cd.profil
PD – 8898 – PD – Prievidza, V. Lehôtka, Rek. NNS Hlboká, CH
PD – 9567 – BS – Banská Belá, Halča, Rek. VNP pre 335_ts
Odborná prehliadka a odborná skúška VN/NN zariadení + správa
Považská Bystrica – Podmostie – preložka meraní
PD – 8571 – BR – Podbrezová Rek. VNV 382 za UV 63
Vypracovanie CD v štandarde SSE – D, a. s. : „KLD 15 MGD Kru
Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 02
Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 03
Vypracovanie CD v štandarde SSE – D, a. s. : „KLD 15 MGD Krupová“
PD „Valaská – Bystriansky Mlyn – Zahustenie TS Bystriansky Mlyn“
PD – 9622 – PD – Handlová, ul. Odbojárov, Rek. NNS
PD – 6313 – RS – Tisovec, ul. Bakulínyho, Rekonštrukcia NNS
PD – 9656 – RS – Tisovec, Bánovo, Rekonštrukcia NNS
PD – 9159 – CA – Raková, Surovka: Rek. NN siete
ÚPN Liptovská Anna – elektro časť
Prepracovanie PD na systém PAS „8910-Klubina-Ústredie-Rek.
PD – 9117 – BR – Horná Lehota – Trangoška: 14 rekreačných ob
PD – 9449 – PD – Horná Ves, Rek. VN č.378 za úv č.12
PD – 9317 – BS – B. Štiavnica, ul. Kutnohorská, Rek. NNS
PD – 9518 – ZC – Rudno nad Hronom, úpr. a rozš. NNS 11 BJ
PD – 1432 – RS – Riečka, Rekonštr. NNS smer Kostol

 

ROK 2015

PD Bytčica – Presmerovanie OM z TS 216/ts/294
PD Opatovce nad Nitrou – Pri PD, Rekonštrukcia TS, Belingniu
PD 632 – 00 Preložka VN 22kV I.č. 1319, km 25,217
PD 633 – 00 Preložka VN 22 kV I.č. 201, km 28,987
PD Nováky, Záhradkárska osada pri jazere rozš. NNK pre záhra
PD Plevník, Drienové: predĺženie NNK, Kucharík
Craemer – Vytýčenie podzemných vedení Okoličné
PD Veľké Borové – zahustenie TS Obce 2
PD Stožok: rozš. NN – smer žel. stanica
PD Lipt. Štiavnica – Poza drevenice: NNK 13 RD
PD Lipt. Štiavnica – Horný Koniec: Rek. NN
PD Lučenec, Modré Zeme, rozšírenie NNK pre IBV II. etapa
PD Východná pri ŽSR: rekonštrukcia NN siete
PD Košecké Podhradie – Ilava: rekonštrukcia VN č. 203, medzi
PD Lednica – Dolná Breznica: rekonštrukcia VN č.202 za 202/u
PD 8375 – NN rozvody pre IBV – Liptovský Trnovec I. etapa
Eltek – PD a IČ pre ÚR
PD pre SP a realizáciu: „Preložka stĺpa a NN vedenia ul. Okr
DSRS: „631-00 Preložka VN 22kV I.č. 1319, km 24.345“
PD Lúčky – NN prípojka – Novostavba Penziónu na parcele č.11
PD 8688 – Látky – Mláky – smer kostol – rek. NN siete
PD 8570 – Senohrad: Rek. VNV ÚV 8 – 9
PD 8604 – Ružomberok – Pri Revúcej -TS 756 OSP
PD 8591 – Hontianske Tesáre: Rekonštrukcia VNV 325 od ÚV 62
PD 8843 – Žiar – Za Družstvom: Rekonštrukcia VNV č.211 po od
Demänovská dolina – CD do štandardu SSE-D
RPD Demänovská dolina – preložka VN vedenia – Kamenná chata
PD a IČ pre SP – SO 01 – VN rozvody „Liptovský Hrádok – zahu
PD a IČ pre SP – Trafostanica – „Liptovský Hrádok – zahusten
PD 8603 – Ružomberok – Plavisko: TS 755 Riadok
PD 8696 – Brezno – Z. Halvy – ul. Baštová: Rekonštrukcia NN
Meranie a vyhodnotenie kvality napätia v dňoch 10.7.2015
PD 7740 – Harmanec: Rek. VN 307 úsek 156
„Vavrišovo – apartmánové domy Borovie“ – PD pre ÚR
Vytýčenie podzemných vedení 06.08.2015 Podbanské
PD 8502 – Radôstka – ZŠ: rekonštrukcia NN siete
PD 8501 – Radôstka – Ústredie: rekonštrukcia NN siete
PD 7424 – Bolešov – ZŠ: Rekonštrukcia VN č.202, za 202/uv/36
PD 8922 – Staškov, Mišinská: rekonštrukcia VN č.232
PD 8037 – VN 310 – Kokava Utekáč rek. v úseku 310/uv/4-310/u
PD 7639 – Badín – Hliny: Rozš. NNK pre IBV
PD 7426 – Bolešov – Gilianka: rekonštrukcia VN č. 202, medzi
PD 9045 – Lipt. Mikuláš – ul. Malý Rím: Rekonštrukcia NN siete
PD 8933 – Vysoká nad Kysucou – Kelčov – Rek. VN č. 232
VO Lipt. Šťiavnica
PD 8219 – Bojnice – Kúty, rekonštrukcia NN siete, Zeleniansky
Vytýčenie podzemných vedení Jasná – Koliesko 23.9.2015
Dodanie IČ a PD pre ÚR stavby „Liptovský Hrádok – zahustenie
PD a IČ pre SP – SO 01 – VN rozvody „Liptovský Hrádok – zahustenie TS ELTEK“
PD ZO TVP Beňadiková – TM&ST – SO 01 – rekonštrukcia trafostanice
PD 7175 – Klokočov, Rybáre: rozšírenie NN siete, Hlad
PD 8921 – Ružomberok – N. Matejkovo: Rekonštrukcia VNP pre 2
PD 8909 – Ochodnica, lyžiarsky vlek: rekonštrukcia VN č. 109
PD 8910 – Klubina, Ústredie: rekonštrukcia VN č. 114, odb. K
PD pre územné rozhodnutie „Liptovská Anna – distribučné rozv
PD pre ÚR „Liptovská Anna – distribučné rozvody Gárov“ 2/2 p
Vytýčenie podzemných vedení 19.10.2015 Jasná – Koliesko
PD 8952 – Krásno nad Kysucou – Vlčov: rekonštrukcia VN č.109
PD 9153 – Klenovec, Ráztočné, DOU pred ÚV 310
SO 01 – Preloženie NNK – „Liptovský Mikuláš – preloženie NNK
PD 8347 – Zvolen – Priehrada – zahustenie TS Zvolen Priehrada 4
PD 5809 – Rim. Baňa VN322 – Rekonštrukcia VN vedenia
Miestne prevádzkové predpisy TS – Eltek
PD 9215 – Raj. Teplice, Kúpalisko: vrad. DOÚ, man. ÚV
PD 6314 – Tisovec, VN 356 Rek. VN Ved. 356 – 256
PD 4668 – Mýto pod Ďumbierom: Rekonštrukcia VN 417 medzi ÚV

 

ROK 2014

Projekčná a manažérska činnosť – Dovalovo MVE
Elektro práce – Lipany
Vypracovanie a zabezpečenie MPP
PD Liptovské Sliače – ulica Blážová – zahustenie TS Blážová
Funkčné skúšky malého zdroja v MVE Dovalovo
PD Radoľa – Lány – Rekonštrukcia NN siete
PD Jasná – Hotel Grand – sušiareň – SO01 – Hlavný prívod
PD Klokočov, Zajacovci: zahustenie TS u Zajacov
PD M. Zlievce VN 386 – úsek ÚV3-ÚV5 – rekonštrukcia VN vedenia
PD Korňa – Kormaníková – Rekonštrukcia NN siete
PD MVE Jakubovany
PD Mýto pod Ďumbierom časť FONGRUB, rozšírenie NNK
PD Martin, Podháj, zah. TS DISCO CLUB
PD Stožok – rekonštrukcia VNV č. 306
PD MVE Jakubovany – 2/2 platby
Úprava PD Jasná – Hotel Grand – sušiareň
Vytýčenie podzemných vedení Záhradky, Jasná – 13.05.2014
PD Príbelce Dolné – rekonštrukcia NN siete
PD Lipt. Mikuláš Ondrašová – Zah. TS Panské diely
PD Krivec, Jaseňovo – zah. TS a rozšírenie NNK pre 3RD
PD Huty Nižný Koniec – Rek. VNP pre 1354/ts/huty_obec.3
PD Huty smer Podspády – Rek. VNV
PD Dobroč – časť Herman – rekonštrukcia VNP za úv č. 63
PD Liptovský Trnovec Pri družstve – Rek. VNV č. 211
PD Važec Pastierske – Rek. VNP
PD Važec smer Štrba – Rek. VNV
PD DT – Hriňová – Bystrô : NNS 27 BJ-4643_3, 27, 28
PD Beňadiková Začiatok obce – Zah. TS ľahký priemysel
PD Východná Amfiteáter – rekonštrukcia VNV
PD 632-00/639-00Preložka VN 22kV I.č. 1319, km 25,217
PD Malinová, zahusťovacia trafostanica pre IBV pri Háji
PD Lúčky – p. č. 1190 a 1191 – preložka VNK a NNK
Úprava dokumentácie D. Dolina – Hotel Chopok
PD 633-00 Preložka VN 22kV l.č. 201, km 28.987
PD 631-00 Preložka VN 22kV L.Č 1319 km 24,345
PD BR – Čierny Balog – Medveďov: Rek. VNV 403
PD BR – Čierny Balog: Rek. VNV č. 403 úsek 144
PD D. Dolina – preložka linky č. 103 – IČ pre ÚR a SP vrátane poplatkov
PD BR – Brezno: Rek. VNV 309 úsek 53_1
PD Púchov – Horné Kočkovce: rekonštrukcia 218/uv/11 za DOÚ
PD BR – Brezno – Rek. VNV č. 309 úsek 68
PD Bešeňová Kúpalisko – Zah. TS GINO
PD Považská Bystrica, Podmostie: zahustenie TS Podmostie
PD CA – Nová Bystrica – U Granáta: Posil. NN 4RD
CD pre TS 653 Craemer
MPP pre TS Wellness Chopok
Územný plán Bobrovec
PD Lisková Letisko – Zah. TS Letisko 2
PD Jalšovík zahusťovacia TS Mesiláš
PD Kláštor pod Znievom – Suchá Vríca, Rek. VN č. 269
PD Horný Vadičov, Košariská: rek. VN č. 111
PD VN259 smer V. Belá Studenec – rek. VN za UV36
PD Tisovec, Krivá – Rek VNV od odb. pre 314/uv/12 po 314/uv/6
PD pre ÚR AQUA Vital Park – rozšírenie, v obci Lúčky – kúpele
PD Kolárovice – Škoruby: Rekonštrukcia VNV, od 232/uv/10
PD ZV – Pliešovce: Rek. VNV 302 úsek 441
PD Pribylina – Solej – p.č. 10342_44
PD Lucky – Kupčo – prípojka

 

ROK 2013

PD Rudinská, Horný koniec:NNK pre IBV Nemec
PD Martin-Priekopa, rek. VN tech. TS 291/ts/168
PD FVE Karavukovo 5×0,9 MWp – 1. Etapa
PD BPS Sačurov
PD „Elektráreň na biomasu – Liptovská Porúbka“
PD Tapešovo – Dielnica – Predĺženie NN
PD Martin – Podháj – Rekonštrukcia TS 290/ts/193
PD Lipt. Mikuláš – Okoličné VNK pre Gergone
PD Královce – Krnišov – rek. VN vedenia
PD Štúdia pripojiteľnosti KGJ BIO CON 1
PD Hodejovec : Rek. NNS
PD Kotešová – Vyšovsie – Zah. TS pre IBV
PD Veľké Rovné, Ráztoka: rekonštrukcia NN siete
PD Malé Borové – zahustenie TS obec 2
PD Podbanské – Pribylina – zahustenie TS 1 a TS 2
CD – Tatralandia – Simulátor VP
PD Kremnica, rekonštrukcia DTS 350/ts/202
PD Važec – pri vykrývači : Rekonštrukcia VNP
PD Kremnica, rekonštrukcia DTS 437/ts/220
DRS preložka NN skrine č. 159
PD Leváre : Rekonštrukcia NNS
PD pre ÚK a SP: Vyvedenie výkonu elek. Energie
PD Ružomberok – M. R. Štefánika 1683/2-prípojka
PD Považská Bystrica, Zákvašov: rek. NN siete
PD Pribylina-Podbanské NN prípojka p. Omasta ch.č.1038
PD Pribylina-Podbanské NN prípojka p. Drobný ch.č.1078
PD Važec BPS – vyvedenie výkonu
PD Lisková – Chmelnice – TS Chmelnice
Záznamníkové meranie elektrických veličín Craemer
PD Lazy pod Makytou : rek. NNS Bizon
PD Zákamenné smer Novoť – rek. VNV
PD Krušetnica – dolný koniec – rel. VNV
PD L. Mikuláš – Stošice – preložka 266
PD Martin,Martinské Hole,rek.VNKč.147medzi147/ts/215
PD Zuberec – prípojka VN
PD Hnúšťa:napojenie priemyselného parku na distribučnú
PD Buzitka-Kozelník-Krupina – M. Lehota – M. Krtíš – R. Sob
PD BPS Borcová vyvedenie výkonu
PD Brezno Rohožná Dvoriská, zahustenie TS
PD Oravská Lesná Rek. NN
PD Klin – Nad Krížom – Zahustenie TS
PD „Liptovské Sliače-ulica Blážová-zahustenie TS Blážová
Spracovanie podkladového CD pre dispečing SSED TMR
Spracovanie CD „Lisková – Chmelnice – TS Chmelnice“
PD Horná Mariková, Zemanov: zahustenie TS Zemanov
PD Hliník nad Hronom, rekonštrukcia 372/ts/hliník
PD Lipt. Štiavnica Na kúte – Zah. TS Na kúte
CD v zmysle štandardu SSE-D : TS Koliesko, TS Biela púť
Spracovanie CD v štandarde SSE-D:Lisková-Chmelnice
PD Kokava nad Rimavicou rek. VN 310 UV11 – UV37
DRS Lipany – vyvedenie výkonu
PD Liptovský Mikuláš – Palúdzka – Rekonštrukcia NN siete
Vytýčenie podzemných vedení pred zač. realiz. rekonštrukcie
PD Pov. Teplá: vývod NNK pre chatovú oblasť Tiešňava
PD skutočného vyhotovenia stavby „Pribylina – Podbanské
PD Púchov, ul. Štefánikova: rekonštrukcia NNK
PD Pribylina medzi záhradami – Zah. 2 x TS medzi záh.
Projekčná a manažérska činnosť – Dovalovo MVE

 

Rok 2012

PD FVE CBA VEREX, FVE HARTMAN, FVE HAKO
PD PS 01 nová TS701, SO 01 VN prípojka pre TS701
PD Brezno oprava NN vedenie ul. Tisovská
Štúdia pripojiteľnosti BPE Kos, BPE Pincina
PD LM-Kamenne pole-zah. TS a NN pripojka
TN pre napojenie novej BPS
PD Ilava – Iliavka
PD Martin – Podháj – oprava TS 290
PD skutočného vyhotovenia Liptovský Ján – pri PD – NN rozvody pre IBV
PD Vrútky – Bravur – preložka VN l.č.210
PD Fotovoltaická elektráreň 9,45 kWp Čierny Balog
PD Kráľovce – Krnišov – oprava VN
PD Demänovská Dolina – Tri studničky – SO 01
PD Demänovská Dolina – Tri studničky – SO 02
PD Demänovská Dolina – Tri studničky – ver. osvetlenie
PD Lúčky – Lancovie Španie – preložka VN l.č.161
Štúdie pripojiteľnosti FVE 75 kWp
PD Ľubochňa – Pri moste – rekonštrukcia NN siete
PD Hybe – Brezie – oprava VNP
Realizačný projekt BPS Borcová pre SSE-D
FVE2 – Zamarovce – 58,5 kWp
Záznamníkové meranie elektrických veličín Craemer Slovakia
PD Liptovský Mikuláš – Zgúta Vrbického
PD Prievidza – ul. Lúčna – FVE Karpiš 2,16 kWp
PD Lučenec – Nicholtrackt – FVE 73,5 kW
PD Horná Lehota – Smer vysielač – Rek. VNP
TN Čierne – Za Čerchľou – Nad Mojom – Putyrov
PD Liptovský Mikuláš – Okoličné – Gergonne
PD Fotovoltaická elektráreň 9,45 kWp Čierny Balog
PD Liptovský Mikuláš – ul. Cintorínska – FVE Švanda
CD – SSE-D, a.s – Rozšírenie TS 669 – Tatralandia
PD Vyšná Boca – prípojka NN – p. Seják
Manažérska činnosť: Lučenec – Nicholtrackt – FVZ 73,5 kW
PD pre ÚR vyvedenia výkonu BPS Zuberec
Manažérska činnosť: Lip. Mikuláš – ul. Cintorínska – FVE Švanda
CD – FVZ Galia 2, 3 Vlachy; 4 Dúbrava
PD Rabča – Grúň – rozšírenie NNK siete
PD Podtúreň – NN prípojka
Štúdia pripojiteľnosti BPS Važec 999 kW
Štúdia výroby el. en.: LM – Palúdzka 2 x 2 MW
PD Ružomberok – Černová ul. Včelárska
PD Dol. Kubín pri SEZ – zah. novej SS pri SEZ
PD Ťapešovo – Laz – predĺženie NN vedenia
PD pre SP LM – Stošice – preložka
PD Výrobno-skladová hala s ad. bud. GERGONNE Sl.
PD skut.stavu Dúbrava-Dúb. Dolina-zah. TS Predp.
PD Podbanské – Pribylina – zahustenie TS 1 a TS 2
Spracovanie CD- TS Priehyba, TS Chopok
PD Ružomber.-Bystrická cesta-príp.NN pre AC Mondi
PD Dem. dolina-Jasná-Hotel Grand, Prechod na 22 kV
PD Maríková U Sudičky, Modlatín
PD Rabča – Družstevná – zah. TS Družstevná
PD Pov. Bystrica – Šurabová – rek. VN č. 100
CD – TS PCS
Doplnok ÚPN – Lipt. Ján
Posekanie konope – Malacky
CD – TS Luková
PD Podtúreň – Hlavná ulica – rek. NN vedenia
PD Gergonne Sl. – El. prípojka VN – Trafostanica
CD – TS Krupová
PD Hybe – Brezie – rek. VNP pre 256
PD Námestovo BTS 468 vyšný kon. – vým. bl. TS
PD Horná Lehota – Smer vysielač – oprava 214
CD – TS Kosodrevina
LM – meranie – Craemer
PD Pov. Bystrica – Orlové – Predĺženie NN vedenia
PD Slatinské Lazy – Pod Bokmi – zahustenie TS
PD Lip. Osada – Rekreačno-ubytovací komplex I.etapa
PD FVE Šainovac, FVE Divoš
PD Brezno-rek. podperných bodov NN vedenie
PD Lip. Revúce, Nižné, zahustenie TS Veteška

 

Rok 2011

Práce spojené s vypracovaním miestnych prevádzkových predpisov fotovoltických elektrární: MPP Kalinovo 1, MPP Kalinovo 2, MPP Kalinovo 3, MPP Ľadovo 18, MPP Ľadovo 19, MPP Ľadovo 20, MPP Mikušovce
PD pre SP: Kostolná Ves – FVE 1 až 3
Štúdia pripojiteľnosti: BPS Mestečko
PD: Senec – FVE – 990 kW, p. č. 5485/1, 5485/2, 5439
PD: Lučenec – FVE – 800 kW, MV – ENERGY
PD pre SP – Kostolná Ves – FVE 4 až 6
Manažérsku činnosť pre FVE Lučenec I. etapa
Práce spojené s vypracovaním PD skutočného vyhotovenia na
stavbu E100551-32LNM-SD: „Liptovský Ján – chaty“
PD Demänovská dolina – preložka VN parc. č. 2879/1
Vypracovanie CD v standarde SSE-D: L. Mikuláš – Mc Donald
Realizačná PD: Dúbravská dolina – Predpekelné – VN, NN, TS EDEN
Práce spojené s vypracovaním realizačnej PD: FVE Lehota pod Vtáčnikom
Práce spojené s vypracovaním realizačnej PD NN rozvodov: FVE Ostrovany I.
Práce spojené s vypracovaním realizačnej PD NN rozvodov: FVE Ostrovany II
BPS – PD Mestečko, Objekt: SO 012 – Vyvedenie výkonu
Realizačná projektovej dokumentácie pre vyvedenie výkonu KGJ BPS PD Mestečko
Manažérska činnosť, technický dozor pre FVE Lučenec II. etapa
Realizačná PD NN rozvodov: FVE Ostrovany II
Práce spojené so zapracovaním zmien do realizačnej PD NN rozvodov: FVE Ostrovany I a II
Zabezpečenie funkčných skúšok a Zabezpečenie stavebného dozoru pre FVE Lučenec – MV Energy
PD NN prípojky: Podtúreň – Zvernica Sankt Hubert – Prípojka NN
PD – Kostolná Ves – FVE 1 až 6
Manažérska činnosť súvisiaca s procesom pripojenia FVE Senec 990 kW
Realizačná PD: FVE – GALIA VLACHY 99,9 kW
PD skutkového stavu a Miestnych prevádzkových predpisov pre: FVE MALÝ KRTÍŠ 5 – 0,999 MWp
Práce spojené s úpravou PD FVE Chrenovec
Spracovanie CD do štandardov SSE-D: FVE Gália Vlachy
Spracovanie CD do štandardov SSE-D: FVE Industriálna zóna Okoličné
Spracovanie CD do štandardov SSE-D: FVE KZLM TILIA
PD Dostavba areálu Hotela Družba v Demänovskej doline
PD ČOV Važec – preložka NN vedenia
PD ČOV Hybe, VN prípojka, trafostanica, NN prípojka
Vypracovaním realizačnej PD FVE Chrenovec – manažérskou činnosťou FVE Chrenovec – prípravou podkladov pre funkčné skúšky
Vypracovanie štúdie pripojiteľnosti bioplynovej stanice Zuberec o výkone 350 kW a s
tým spojenej inžinierskej činnosti
CD pre SSE-D FVE Hok, LIPTOVSKY_MIKULAS-Okolicne-Navysenie_vykonu_TS_Craemer
PD skutočného stavu: MVE v Demänovskej Doline, Objekt: SO 01 – Silnoprúdové rozvody
PD pre stavebné povolenie: Lipt. Mikuláš – IBV Demänová – Nižné pole, SO 06 – Prekládka káblovej VN linky
Zabezpečenie zmeny parametrizácie ochrán pre FVE Lučenec
Autorský dozor a PD skut. stavu BPS Mestečko-SO012
– realizačný projekt BPS Mestečko-SO 02.1
– miestne prevádzkové predpisy BPS Mestečko
PD domovej prípojky elektrickej energie: Podtúreň – p. Daňová
PD skutočného vyhotovenia na stavbu: „PRIBYLINA – PODBANSKÉ – ZAHUSTENIE TS SUROVÝ HRÁDOK“.
PD skutočného vyhotovenia na stavbu: „BOBROVNÍK – PRI MÓLE – ZAHUSTENIE TS AVALON1 A TS AVALON2“.
Realizačná PD na stavbu: „Urbársky dom, Ploštín, Objekt: SO06 – Preložka NN“.
PD pre SP, RPD – Liptovský Mikuláš – ul. J. A. Komenského – FVE Vavrovič
PD pre SP, RPD – Lučenec – FVE Pohorelec – 4,6 kW

 

Rok 2010

PD L. Ondrej – Okružlina – zahustenie TS Okružlina
PD IBV – SLNEČNÁ STRÁŇ, I. ETAPA
PD BOBROVNÍK – PRI MÓLE – ZAHUSTENIE TS AVALON1 A TS AVALON2
PD L.Mikuláš – preložka VN c.151 parc. č. 956/2, 956/3
PD Liptovský Mikuláš, Nábrežie – NN prípojka garáž č. 3152
PD PODTÚREŇ – BOROVÁ SIHOŤ – NNK PRE RD A VÝR. HALU
PD Liptovské Sliače: Rekonštrukcia námestia, preložka NN kábla
PD Liptovský Mikuláš NNK-Palúdzka napojenie nových byt. jednotiek
PD Dúbravská dolina – Predpekelné – VN, NN, TS EDEN
PD Podbanské – Pribylina – zahustenie TS 1 a TS2
PD Fotovoltická elektráreň 1 MW VW Bratislava
PD Senec – FVE – 990 kW, p. č. 5485/1, 5485/2, 5439 pre UR
PD Senec – FVE – 990 kW, p. č. 5485/1, 5485/2, 5439 pre UR
PD FOTOVOLTICKÁ SOLÁRNA ELEKTRÁREŇ 0,60MWp MUČÍN
PD FVE – PRIETRŽKA – MANZO s.r.o. – 9,4 kW
PD FVE TURANY NAD ONDAVOU – 0,6MWp, PS 02 – Prípojka VN – Odbočenie od distribučného vedenia
PD FVE TURANY NAD ONDAVOU – 0,6MWp
PD Prievidza – Nábrežie A. Kmeťa – FVE p. Nedeljak 10,5 kWp
PD Lipt. Mikuláš – Palúdzka – BIOMASA 5MW a Ružomerok – Černová – MVE 1 + 1 MW pre ÚR
PD SLIAČ – FVE – VILLA GREEN 9,24 kWp – SO 01 Silnoprúdové rozvody
PD Bobrovec – Škorupovo – IBV Slnečný raj – SO-05 Verejné osvetlenie
PD – L. Ján – VO
Bobrovec tech. pomoc s ÚPN
PD L. Mikuláš – STOP.SHOP. – prel.VN, NN a príp. VN
PD FVE – Čereňany – NAVI 99 kWp
PD FVE – Bystričany – Chalmová (p.č. 86/11) 99 kWp
PD FVE – Chrenovec – Brusno 74 kWp
PD FVE Mojmírovce 2×500 kWp
PD Senec – FVE – 990 kW, p. č. 5485/1, 5485/2, 5439
PD Lučenec – FVE – 700 kW, MV – ENERGY
PD L. Trnovec – Drevodom Rajec – etapa č. I – VO
PD BPS Motesice – dátová komunikácia pre ZSE
PD ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM-REALIZAČNÝ PROJEKT DK STOP SHOP
PD Lipt. Ondrej – Hosp. objekt na chov a dojenie oviec – prípojka NN
PD Ružomberok – SETA – prípojka NN
Technický návrh – SW 3333 – Zábiedovo Nižný koniec – zahustenie TS Bôr
Technický návrh – SW 1178 – Rajecké Teplice – Dielček – zahustenie TS Dielček
Technický návrh – SW 2894 – Vígľašská Huta – Kalinka – časť Lohyňa
Technický návrh – SW 3225 – Ilava – pri nemocnici – Rozšírenie NNK pre 32BJ
Technický návrh – SW 3013 – Beluša – Rozšírenie NN siete – Garáže
Technický návrh – SW 2272 – Borčice – za Parkami – 18 RD za Parkami, zah. TS a NN
rozvody
Technický návrh – SW 3219 – Borčice – Predĺženie NNK siete – Pažítková
Technický návrh – SW 3552 – Košecké Podhradie – Veľké Košecké Podhradie – Prekládka a
rekonštrukcia 203/ts/k.podhradie_hk.dk, nový NN vývod pre bytový dom
Technický návrh – SW 3702 – Tuchyňa – Rozšírenie NNK pre IBV
Technický návrh – SW 3701 – Dubnica nad Váhom – pod hájom – Rozšírenie NN siete –
polyfunkčný dom
Technický návrh – SW 3652 – Ilava – Výmena skrine SR Mičuda
Technický návrh – SW 2766 – Lednické Rovne – Biele Hliny – Zah. TS Biele Hliny
Technický návrh – SW 3039 – Borčice – dolný koniec – prekládka vzdušnej VN č.202 –
vyvedenie výkonu pre 5x rodinný dom

 

Rok 2009

PD L. Trnovec – Drevodom Rajec – etapa č. I, VN, TS, NN
PD „IBV pod Sečnom, k.ú. Liptovský Ján“
PD „Liptovský Mikuláš – Vitálišovce – NN rozvody pre 6 RD
PD INŽINIERSKE SIETE ZÁTURČIE, SO – 05.4 ROZVODY NN, SO – 07 ROZVODY NN RODINNE DOMY
PD L. Mikuláš – FVE kpt.Nálepku 15 kW
PD „Fotovoltická solárna elektráreň Senec“
Technický návrh – SW 1734 – Belusa – Rybniky – Zah. TS Rybniky-Kubanova
Technický návrh – sw 978 – Nimnica – Salase – Zah. TS Salase
Technický návrh – sw 3083 – Radôstka – Krasotín – Zahustenie TS Slivkovský
Technický návrh – Brezno – Rohozná – zah. TS Katrenka
Technický návrh – Cerovo – Duchenec – zah. TS Synčokov vŕšok
Technický návrh – Čekovce – Čekovce – zah. TS Mačí vŕšok
Technický návrh -Hriňová – Záklopotovo – zah. TS Záklopotovo
Technický návrh – Očová – Dolná Macáková – zah. TS Dolná Macáková
Technický návrh – Pliešovce – Zaježová – zah. TS Zaježová
PD – Pribylina – Medzi záhradami – zah. TS MZ1 a MZ2″ a „IBV
PRIBYLINA „MEDZI ZÁHRADAMI“ 65 b.j.
PD Demänovská dolina – Úpravovňa vody – zahustenie TS Wellness
PD „Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie Zázrivá – debarierizácia (výťah)“
PD Preložka NN siete Rekonštrukcia prístupovej cesty na Kubínsku hoľu, 1 etapa Ružomberok – polyfunkčný dom
Štúdia Kogenerácia Jasná
PD Hybe – 2x 12 BJ – distribučné rozvody NN
Technický návrh – SW 2179 Dolná Tižina TS Kamenné
Technický návrh – SW 2185 Radôstka – Fuskov
PD Fotovoltická solárna elektráreň Malá Domaša
Technický návrh – SW 2364 Kopernica
Technický návrh – SW 2367 Pitelová Kuricovci
Technický návrh – SW 2378 Nevidzany DTS obec 2
Technický návrh – SW 2381 Malá Čausa DTS obec 2
PD – AT stanica v L. Kľačanoch
Technický návrh – SW 2358-Vinica-Žobrák
Technický návrh – SW 2363-Malá Lehota
Technický návrh – SW 2365-Diviacka Nová Ves
Technický návrh – SW 2370-Korytárky
Technický návrh – SW 2388-Klenovec-Cibuľka
Technický návrh – SW 2359-Hrušov
Technický návrh – SW 2389-Klenovec
Technický návrh – SW 2366-Diviaky nad Nitricou/2477-Nová Baňa
Technický návrh – SW 2181-Vysoká Nad Kysucov
Technický návrh – SW 2182-Lutiše
Technický návrh – SW 2184-Makov
Technický návrh – SW 2187-Višňové
PD – L. Hrádok-Dovalovo-VO Trávniky
Technický návrh – SW 2369-Vyhne-sídlisko2
Technický návrh – SW 2371-Nitrianske Sučany-obec 2
Technický návrh – SW 2380-Zaježová/Vinica,B.Studňa

Rok 2008

ÚPN Klokočov
PD Lipt. Kľačany – Nižný koniec – Zahustenie TS Lániky
PD Lipt. Kokava – Kruhy – Rek. 266/ts/kokava_obchod a NNK rozvody
PD Prestavba hosp.budovy JALOVEC č. 64 – elektro
ÚPN – Pribylina
PD L. Hrádok – Dovalovo – Zahustenie TS Trávniky
PD Ľubeľa – Trstica -zahustenie TS Trstica
ÚPN Klokočov
ÚPN V. Boca
ÚPN Beňadiková