Významní odberatelia

01
03
 • Banská Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami - VN prípojka
  10942 – Bojnice – Medzi jarkami – Roz. NNK
  L. Mikuláš - Ondrašová - prípojka NN Požiarnícka 4 - úprava PD
  Oles - Martin - Pripojka - predaj kábla
  Preložka trafostanice SVI Slovakia, s.r.o., Liptovský Hrádok
  Liptovský Mikuláš - Stošice - prípojka pre 7 OM
  14230 - Liptovská Porúbka - Eltek III - VN slučka pre jednoúčelovú TS
  ELTEK, s.r.o. - III. etapa
  SO 150 Trafostanica"
  L. Mikuláš – ul. 1. mája – zahustenie TS SL-TRADE
  L. Mikuláš – ul. 1. mája – káblový koridor medzi TRAFO SL do budovy SL5
  Vavrišovo - Múzeum - Preložka VN vedenia
  Liptovský Mikuláš - Demänová - nabíjací stojan eBIKEpoint
  Uhorská Ves - NN Prípojka - Slivka
  MVE Homôlka – vyvedenie výkonu
  Oprava DTS 209 TS lup.dolina sl slatvinske
  Oprava DTS 1360 pavcina lehota atc
  12949 – Liptovský Hrádok – SNP – VN slučka pre TS LIDL 2
  Oles - Martin - Pripojka - NN chránička 110
  Novostavba - Rodinny dom - PECKOVCI
  Hybe - Glosová - zamereranie vzdialenosti
  Prenájom Plošina a Vernieri - Adam Michalovič
  CRAEMER SK – Liptovský Mikuláš - SO 501 – Prípojka VN
  PS 902 – Technologické zariadenie transformátorovej stanice
  Preložka trafostanice SVI Slovakia, s.r.o., Liptovský Hrádok
  Ľubochňa - Zdravotné stredisko - Preložka NN distribučných rozvodov
  Lipt. Mikuláš - Ondrašová – rekonštrukcia TS 664 Teheľňa
  Lipt. Mikuláš - Ondrašová – rekonštrukcia TS 664 Teheľňa
  12238 - Liptovský Mikuláš - 1.mája - VN slučka pre jednoúčelovú TS
  L. Mikuláš – ul. 1. mája – zahustenie TS SL-TRADE
  12762 - Liptovský Mikuláš - Ondrašová: VN slučka pre jednoúčelovú TS
  Oles - predaj NN kábla - ZTS Martin
  VPS - Prenájom zariadenia na odvíjanie káblov
  10920 - Veličná - Koniec obce - Rek VNV za 239/uv/3 a 239/ts/velicna_obec.1
  Demänovská Dolina - vytýčenie VNK - Bjornson
  Šamorín - Obchodný areál Šamorín - rozšírenie VNK
  Liptovský Mikuláš - Okoličné - Fermentačná stanica
  Závažná Poruba - Lupták - NN prípojka (Soboňa)
  Oprava a údržba rozvodov zasnežovania – Stredisko JASNÁ
  Hybe - rekonštrukcia NNS
  14107 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Rekonštrukcia 151/ts/627
  Bukovina - Oprava trafostanice - Agronova
  MVE Macová – vyvedenie výkonu
  12873 - Lazisko - Lazy - Zahustenie skrine PRIS 5.1
  12331 - Lazisko - Lazie - Zahustenie skrine PRIS 9.1
  10980 - Bytča - Hliník nad Váhom - Rozšírenie NNK siete pre ch.o.
  IBV Jamnická výhliadka - Verejné osvetlenie a optické vedenie - 2 etapa
  PROCAR - Meracie vozidlo diagnostiky
  11245 – Horné Hámre - Pajer do Oslanov - zah. 2x DTS a rek. NN siete
  ELTEK, s.r.o. - III. etapa
  SO 140 VN prípojka
  Demänovská Dolina - Apartmánový WELLNESS HOTEL LÚČKY
  14857 - Ružomberok - Za Lidlom - Rozšírenie NNK
  12311 - Beluša - Podhorie - Rekonštrukcia VN l. č. 200 odb. od 200/uv/odb_podhorie
  11355 - Detva - Krné - Rek. NNS a rozš. NNK
  Brziakova - vyhotovenie podkladov SSD v súradniciach
  PROCAR - Meracie vozidlo diagnostiky
  12652 - Liptovský Ondrej - Vyšné záhradky - Rozšírenie NNK
  Liptovské Sliače - CIZS - preložka elektromera
  L. Mikuláš - Ráztoky - NNK Maladinovo
  12150 - Detva - Štúrova - Rozšírenie NNK
  11820 - Brezno - Mazorníkovo - Rozšírenie NNK
  10421 - Brezno - Poľná - Rozšírenie NNK
  Liptovský Mikuláš - SAD - Hormadny ER pre 9 OM
  Vypracovanie výškových profilov stavieb - august 2021
  Vlachy - Galia - Uloženie FTP
  Závažná Poruba - Rajčak - NN prípojka
  Závažná Poruba - Kadlec - NN prípojka
  Malužiná - prípojka NN - Račák, Jakvirtová
  Závažná Poruba - NN prípojka - Teluch
  Ploštín - montáž zavesnej prípojky - Janči
  Brziakova - vyhotovenie podkladov SSD v súradniciach
  Liptovský Mikuláš - Stošice - prípojka pre 7 OM
  Liptovský Mikuláš - Oprava porúch VO
  L. Mikuláš - Areál vodného slalomu - prípojka VN
  Liptovský Mikuláš – Jilemníckeho ul. – zahustenie TS ProfiSafe
  D1 Hubová - Ivachnová - vytýčenie 22 kV
  L. Mikuláš – ul. 1. mája – zahustenie TS SL-TRADE
  SO 02 - Práce súvisiace s úpravou elektroinštalácie pri spustení TS
  Liskova - Stadreko - preložka 22 kV
  Vytyčovanie - Arriva Liorbus
  12596 - Brezno - Kubická - Rekonštrukcia TS
  9579 - Prievidza - ul. Nábrežná - Zah. TS Jurík
  Demänovská Dolina - vytýčenie - Záhradky - Chalets
  12087 - Liptovský Mikuláš - Trnovecká zátoka - Rekonštrukcia TS
  10263 - Vlachy – Presmerovanie OM z TS 161/ts/vlachy_vahostav.I
  Pribylina - FVE Barbierik - výmena invertora
  Demänová - vytýčenie - Areál AOS - osvetlenie
  Liptovský Mikuláš - Hlboké - Prípojka NN - Murgošová
  P795 - Tvrdošín Hypermarket - SO 601.1 - Prekládka VN, linka č. 1353, SO 601.2 - prekládka VN, prípojka pre TS4
  Vonkajšie osvetlenie parkoviska SL TRADE
  Liptovský Hrádok – Dovalovo – rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrneho domu
  LVS - prenájom zariadenia na odvíjanie káblov
  10752 - Žilina - Pod sadom - Rozširenie NN siete
  Lipt. Mikuláš - Kamenné pole - Preložka 22 kV vedenia
  Liptovský Mikuláš - Nemocnica - úprava merania
  Ružomberok - IBV Dielec
  Lipt. Mikuláš - Kamenné pole - Prípojka VN + TS

 • BESICO MARTIN, VÝROBNO SKLADOVÁ HALA, SO 18 – Prípojka VN
  Bobrovec - Pripojka NN - Chlebovy
  Bobrovec - Pripojka NN - Ninaj
  Liptovský Mikuláš – Okoličné – preložka VN vedenia l.č. 266
  Liptovský Mikuláš - Okoličné - NN prípojka - Poradová
  12618 - Kremnica - ul. Rumunskej armády - rek. VNV č. 437, UV pred 437/ts/kremnica_hc.2.murovana
  13085 - Klokočov - Vrchpredmier - rekonštrukcia NN siete
  Veľký Krtíš - Nenince - preložka TS PD
  12207 - Horná lehota - Vyšný koniec - Rekonštrukcia NNS
  Terchová - preložka NN vedenia - p.č. 1857/6
  Svaty Kriz - IBV Travniky - VO + Optika
  12069 - Blatnica - Pri PD - Rozšírenie NNK
  12227 - Považská Bystrica - Kompostáreň - Rekonštrukcia TS 200/ts/p.bystrica_kompostaren
  Veľký Krtíš - Nenince - preložka TS PD
  L. Mikuláš - Demänová - OICD verejné osvetlenie
  L. Mikuláš - Demänová - OICD - úprava NN rozvádzača v TS
  L. Mikuláš - Demänová - OICD - napojenie reklamného pylónu
  Vlkanová - OTEK
  MVE Jakubovany
  Pavcina Lehota - Prelozenie NN pri p.c. 2843 15
  13332 - Liptovský Mikuláš - Hurbanová - Rekonštrukcia TS 149/ts/502
  9587 - Prievidza-časť V.Lehôtka-ul.Školská-rekonštrukcia NNS
  11516 - Zbyňov - Tŕstie - Predĺženie NNK
  Lipt. Mikuláš - Kamenné pole – prekládka optiky Orange a optická prípojka Telekom
  Lipt. Mikuláš - Kamenné pole – optická prípojka pre CSPH
  Lipt. Mikuláš - Kamenné pole - Verejné osvetlenie
  9725 - Banská Belá - Banská Štiavnica - rek.VNV c.335, 331
  Važec - spracovateľsko odbytové stredisko - preložka 22 kV
  Lipt. Hrádok – objekt technických služieb – Rek. elektroinštalácie
  7935 - Valča - Valčianska dolina - Rek. VN č. 269 odb. Valčianska dolina
  Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Križovatka Solinky: Preložka kábla NN
  D1 Hrič. Podhradie – Lietavská Lúčka - zabezpečenie kábla
  Demänovská dolina - NN prípojka - Persáková, Potocarová, Hutta
  Demänovská dolina - NN prípojka - Bubniak
  7939 - VALČA - VALČIANSKA DOLINA - Rek. VN c. 269 odb. IBV1
  Demanova OICD - NN pripojka - karavany
  Svätý Kríž - prípojka NN - Ján Korček
  Montáž merania AF CAR
  Nižná Boca - MVE - Chopcovica
  Liptovský Hrádok - NN prípojka - DK contractors
  7483-00 Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavska Lúčka
  11442 - Košecké Podhradie - Veľké Košecké Podhradie - Predĺženie NNK
  11220 - Liptovský Mikuláš - Hurbanova - Rozšírenie NNK
  10947 - Liptovský Mikuláš - Stošice - Zahustenie TS
  Liptovský Mikuláš - Stošice - Optické vedenie
  Stošice - rozšírenie Optického vedenia - výkopy
  9750 - Banská Bystrica rek. VNK v úseku 326 ts 332-326 ts 334
  Východna - NN Prípojka - Niňajová
  11880 - Nitrianske Sučany - Pri kostole - Roz. NNK a Pos. NNS
  Dolný Kubín - Veľký Bysterec - Pripojka NN - Knapík
  11720 - Liptovský Trnovec - Selcovie II - Rozšírenie NNK
  12087 - Liptovský Mikuláš – Trnovecká zátoka – Rekonštrukcia TS
  HBV Bella Vista Lipt. Mikukáš - Palúdzka - prípojka pre ĆS
  IBV Stošice - 2.etapa kábel
  13170 - Demänovská Dolina - Jasná - Zahustenie VN rozvádzača
  12949 - Liptovský Hrádok - SNP - VN slučka pre TS LIDL 2
  13507 - Horná Lehota - Tajchy - Rekonštrukcia TS 319/ts/hor.lehota_obec.5 a NN siete
  11838 - Banská Bystrica - Uhlisko - Rekonštrukcia VNV 336/usek/131
  "PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL, LIPTOVSKÝ HRÁDOK, BBS 2018
  PS 01 TRAFOSTANICA"
  Kaufland Ilava, uchytenie VN kábla na konštrukciu
  Kaufland Ilava, ochrana kábla, uloženie chráničiek
  Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, 643-00 Preložka VN vedenia
  Liptovský Hrádok – Dovalovo – rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrneho domu
  Hnúšťa - meranie dodávky jalovej energie, vyhodnotenie a vyhotovenie monitorovacej správy.
  10648 - Malinová - Skalnaté zeme - Rozšírenie NNk pre bytovky
  11231 - Martin - Martinské hole - Rozšírenie NNK
  Lipovec - Prípojka NN - Recom
  11806 - Nová Baňa - Rekreačná - Posilnenie NNS
  Liptovský Mikuláš - Okoličné - Prípojka NN - p.c.72/46
  Liptovský Mikuláš - CD PROFIL - Prepoj skrine PRIS
  9996 - Liptovský Mikuláš - Bodice - Rozšírenie NNK
  11821 - Lazisko - Pod Dobákom - Rozšírenie NNK
  Rozšírenie Logistického centra Kaufland Ilava, III. etapa – zmena – Vrátnica, vstup do CO krytu, SLP rozvodňa a Parkoviska
  Tornaľa - D.5 610-00 Preložka NN distribučného vedenie a prípojky k RD
  13413 - Ružomberok - Biely Potok - rekonštrukcia NN siete
  BESICO MARTIN, VÝROBNO SKLADOVÁ HALA, SO 18 – Prekládka VN
  Lúčky - Kúpele - prenastavenie napätia na 2x TR
  13646 - Liptovský Mikuláš - Majerská - Výmena VN rozvádzača v 296/ts/579
  Lazisko - Pánska záhrada: rozšírenie NNK
  Vytýčenie inž. sietí na trase výkopu pre FS: R201-252
  Miestne prevádzkové predpisy pre trafostanicu Jasná - Zadné vody
  12086 - Liptovsky Trnovec - Selcovie I - Rozsirenie NNK
  12927 - Likavka - Pod Hradom - Rekonštrukcia VN 196 196/usek/8_1_1
  Demänovská Dolina - Damian - prípojka VN
  13170 - Demänovská Dolina - Jasná - Zahustenie VN rozvádzača
  Kaufland Ilava, ochrana kábla 2
  "11489 - Demänovská dolina - Jasná - VN slučka pre TS TMR 200kW
  (Demänovská Dolina - Jasná – Zahustenie TS Zadné vody)"
  11403 - Malinová - Kopanice - Rozšírenie NNK pre IBV
  13332 - Liptovský Mikuláš - Hurbanova - Rekonštrukcia TS 149/ts/502
  10947 - Liptovský Mikuláš - Stošice - Zahustenie TS
  Pavčina Lehota - Preloženie NN pri p.č. 2843/15
  9507 - Nová Bystrica Pod hrádzou rek VNP a 114/ts/n.bystrica_rozvoj
  AF Car - oprava elektroinštalácie + vypracovanie PD skut. stavu
  Demänovská dolina - Maxiland Lúčky - presun
  Liptovský Mikuláš - Stošice - VO Etapa 2
  IBV Stošice - prekládka verejného osvetlenia
  MVE Podtúreň - Výmena transformátorov T1 a T2
  STEFE - FVE - štúdia
  Ivanka pri Dunaji - Elektroinštalácia
  Partizánska Lupča - Jamrišková - prípojka NN
  11793 - Liptovská Teplá - Madočany - Rek. DTS 161/ts/madocany_prot.zavod
  13338 - Liptovská Teplá - Kataster - Montáž konzolových chráničiek a krytov izolátorov
  11632 - Staré Hory - Dolný Jelenec - Zahustenie novej DTS
  Demänovská Dolina - vytýčenie - Koliesko - Otupné
  9507 - Nová Bystrica Pod hrádzou rek VNP a 114/ts/n.bystrica_rozvoj
  12114 - Závažná Poruba - Chaty pri Tatríne - rozšírenie NNK
  Liptovské Kľačany - NN Prípojka - Geško
  RS - Kružno - Zlomený Vŕšok - Rekonštrukcia 352/Obec.1
  TS KAM RET + MK BETON LUCENEC, SO 11 – Úprava VN č. 496 – II. etapa
  11317 - Nová Baňa - Bonová dolina - Rozšírenie NNK
  Demänovská Dolina - Lanová dráha Biela Púť - Priehyba - VNP

 • KLD Biela Púť - Priehyba
  L.Mikulas - OC Paludzka
  Hnusta - VN káblová prípojka 22kV pre výrobné haly
  12035 - Bešeňová - Pri ihrisku - Rozšírenie NNK
  10379 - Nová Dubnica – Malý Kolačín – Rozšírenie NNS
  L. Mikuláš - Demenová - OICD NNK rozvody
  L. Mikuláš - Demänová - OICD NN pripojky
  D1 Hrič. Podhradie - uzemnenie PHS
  11774 - Horná Lehota - Krpáčovo - Montáž skrine PRIS
  11725 - Liptovské Sliače - Pri kostole - Rozšírenie NNK
  9725 Banská Belá - Banská Štiavnica-rek. VNV č.335.331
  11736 - Vyhne - Teplice - rozš. NNK
  "CRAEMER SK – Liptovský Mikuláš - SO 501 – Prípojka VN
  PS 902 – Technologické zariadenie transformátorovej stanice"
  12465 - Párnica - Bakovec - Rekonštrukcia NNS
  L. Mikuláš - SL-TRADE - rozvádzače hala H5 a hala SL2
  10202 Horný Lieskov - Sedlište - Rozšírenie NN siete
  9207 - Banská Bystrica-Rekonštrukcia VNV č. 336 od 336_uv_o 336_uv_101
  Dolny Kubin - Velky Bysterec - Pripojka NN - Volcko
  L. Mikuláš - Iľanovo - ER KD 8 OM, DRS
  D1 Hrič. Podhradie – Lietavská Lúčka - prípojka ISD
  Malinová - Prípojka NN - Schon
  IBV Jamnická vyhliadka - prípojka ČOV
  L. Mikuláš - SL-TRADE - káblové žľaby
  3285 - Svätý Kríž – Ohrady – Rozšírenie NNK
  11733 - Ladomerská Vieska - Pri železničnej stanici - zahustenie DTS
  BESICO MARTIN, VÝROBNO SKLADOVÁ HALA, SO 18 – Prípojka VN, SO 18.1 – Areálový rozvod VN

 • 10787 - Brezno - ul. Hradby - Rek. VN a NN káblov
  Lipt. Ján - ubytovacie zariadenie Javor - preložka VN a NN vedení
  PD 10722 - ZV - Pliešovce - Lonec: Zahustenie TS 302/ts/lone
  PD - IBV Pod Poludnicou, k.ú. Závažná Poruba
  PD pre ÚR "Východná - rekreačné chaty + hospodárska usadlosť
  Liptovský Mikuláš - Okoličné - AFCAR - NN rozvody 630 A
  RPD 10787 - Brezno - ul. Hradby - Rek. VN a NN káblov
  Bella Vista" - SO 14 VN rozvody, SO 15 NN rozvody, PS 01
  Podtureň - Zrušenie - 124/ts/podturen_mve_docasna
  Uhorská Ves - prípojka NN pre ČS
  Lipt. Ján - ubytovacie zariadenie Javor - preložka VN
  Liptovský Trnovec - Selcovie - NNK Selcovie 1
  Preložka 22kV vedení Malý Krtíš
  Verejná telekomunikačná optická sieť Zgúta Vrbického
  Štúdia realizovateľnosti preložky el. vedenia 22kV - Ružomberok
  Verejná telekomunikačná optická sieť Liptovský Hrádok
  Liptovský Hrádok - Športové komunitné centrum - Zahustenie TS
  Vykonanie zmeny bodu napojenia biomasového zdroja Hnúšťa
  Dodávka regulačného výkonu
  PD a IČ "Preložka 22kV vedení Malý Krtíš"
  1 stupňový projekt: "Galovany - TS pre ZS a RR bod Galovany"
  Zriadenie elektrickej NN prípojky pre evanjelický kostol v Liptovskom Trnovci
  Rozpočet - Prekládka vedenia 22kV pre závod ZKW
  Realizácia diela: 10877 - Východná - Za Kameňolomom: Zahustenie TS
  Vytýčenie existujúcej VNK - Východná - 01.06.2018
  PD pre realizáciu stavby Beňuš - PD - navýšenie TS na 630 kVA
  Realizačná PD k projektu: "Prístavba a stavebné úpravy objektu
  Malý Krtíš - zahustenie TS - Technogym
  Montáž a zhotovenie NN prípojky s navýšením 3 x 400A v areály ISO
  RPD: " Rekonštrukcia TS0522-0001 - Vajex - Malý Slavkov"
  PD + IČ 11708 - Lipt. Peter - bývalá ubytovňa - rozšírenie NNK
  PD 9564 - Demänovská Dolina - Lúčky - Zahustenie TS - hotel a TS
  Poradenská činnosť - "Lipt. Mikuláš - Palúdzka - Zahustenie TS LAS"
  Rozpočtové práce na objekte „Prosiek – vodojem“
  PD 8982 - ZV - Ostrá Lúka: Zahustenie TS Gunda
  PD 11131 - ZC - Žarnovica - Pod Lipou - Rozšírenie NNK
  PD Panasonic - Trstená - Rozvodňa VN, zmena riešenia - SO 01
  PD pre stavebné povolenie: Demänovská Dolina - Jasná
  PD pre SP: "VN Zadná voda" - SO 21 Prípojky inžinierskych sietí
  PD pre realizáciu stavby Z. Poruba - Jantec - prípojka NN
  PD 7939 - MT - Valča, Valč. Dolina, Rek. VN 269 odb. IBV1
  PD 9048 - RS - Lipovec - Slizké, VNV 315, 342 - 22 kV Prep.
  MPP: "TS0522-0001 - Vajex - Malý Slavkov"
  PD 7959 - MT - Valča, Brčná, Rek. VN 269 za 269/uv/15
  PD 9766 - Detva - Piešť 2: Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NN
  Obnova VO v trase - Rachmaninovo nám. - Smrečianka
  Nemecká, zvýšenie kapacity trafostanice - PD
  Oprava TS v Liptovskom Trnovci ČOM 9316396
  PANASONIC úprava VN rozvádzača
  Realizačná projektová dokumentácia v štandarde SSE - D, a.s.
  Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. Mikuláš" SO 09 Prípojka VN
  Zmena zásobovania hydinárskej farmy elektrickou energiou
  Štúdia - L. Mikuláš - Craemer - štúdia zásobovania EE 3x 160
  9564 - Demänovská Dolina - Lúčky - Zahustenie TS - hotel
  PD 10379 - IL - Nová Dubnica, Malý Kolačín: Rozš. NN
  PD 10914 - Ružomberok - ul. Horská: Rekonštrukcia NNK rozvod
  "TS Svätý Kríž, Areál Jurki": Miestne prevádzkové predpisy
  Stavebné úpravy elektrickej prípojky v MLD Pribylina
  Lipt. Mikuláš-ul. 1. mája č.12-SZZ prípojka NN
  PD 9675 - ZA - Rajec, Hollého: Zahustenie DTS
  PD 9042 - Lazisko - Pánska Záhrada: Rozšírenie NNK
  Štúdia zásobovania 22 kV pripojenie pre IBV Jamník
  Oprava VO - ul. Podtatranského
  Príprava VO pre vianočné osvetlenie
  Oprava VO - ul. Revolučná
  Oprava VO - Jánošíkovo Nábrežie
  11492 - PB - Horný Lieskov, Nižný koniec: Rek. VN siete
  "Rozšírenie Aqua Vital Parku - Lúčky"
  Nova_Bystrica_-_Pod_Hradzou_-_Rek._VNP_a_114_ts_n._bystrica_rozvoj

 • Horna Lehota-cast Trangoska-14 rekreacne objekty
  Hrušov-lazy: zahustenie TS č.6 skanzen
  Jasenové - Farský úrad - rekonštrukcia NN siete
  Brezno - ul. Hlboká - rozšírenie NNK pre IBV 23 RD
  Klokoč - Pod Polomom - rozšírenie NNS pre 5xRD, Vasil
  Detvianska Huta - Bratkovica - posilnenie NNS a TS, Baďura
  Dolný Hričov - Pri vodárni - Rek. VNV 1318 medzi 1319/uv/5 a 1319/uv/52
  Horna Ves rekonstrukcia VN c.378 za UV c. 12
  Rudno Nad Hronom - úprava a rozšírenie NNS pre 11 b.j
  Ľubietová - Zábava - rekonštrukcia 382/ts/lubietova obec.2 a NNS
  Banská Bystrica-zahustenie TS pre OP Centrum Lidl
  Stara Huta - Podjavor - zahustenie TS - staznost
  Detva - Piešť - posilnenie a rekonštrukcia NNS
  Veľká Lehota, U Vaškov, posilnenie NN siete
  Kleňany - rekonštrukcia NN siete
  Tekovská Breznica - stred obce - Rekonštrukcia NNS
  Čierne - Pri Radovke - Rekonštrukcia VNP pre 233/ts/Cierne pri.cintorine
  Nová Dubnica - Kolačín - Rek. VN 1302, za 1302/uv/11
  Streženice - Stepnice - Rek. VNP a 204/ts/strezenice stepnice
  Čadca - U Prívary - Rekonštrukcia NN siete
  Bolešov - Pri železnici - Rek. TS 202/ts/bolesov zsr
  B.Stiavnica-ul.Kutnohorska-rekonstrukcia NN siete
  Lucenec-pustatina Havaska-zahustovacia TS pre 5xRD
  Horné Vestenice-rekonštrukcia NNS smer kostol
  Riečka, rekonštr. NNS smer kostol
  Turčiansky Ďur - Obec - Rek VN č.269 odb. Turčiansky Ďur Obec 1-ŠM
  Valaská Belá - Škripov - Rekonštrukcia NN siete
  Považská Bystrica - časť Pov. Teplá - rek. 100/ts/pov.tepla pd
  Pliešovce - Lonec - zahustenie 302/TS/Lonec slnečná farma - KVALITA
  Švošov - Pri cintoríne - Rekonštrukcia NN siete
  Lipt. Štiavnica - Pri ihrisku - Rozšírenie NNS
  Lipt. Mikulas - Paludzka - Zah. TS LAS
  Uhorska Ves - Pri Vahu - Zah.TS Pri Vahu

 • PD pre SP "Kúpele Lúčky - Aqua Vital Park"
  PD "Banská Bystrica - Komenského ulica - NN rozvody p.č. 190
  PD - 9079 - RK - Liptovské Sliače - Stredné: zahustenie TS
  PD 8907 - PD - CA - Čadca, Milošová: rozš. NN, Mozolík
  PD - 9326 - RS - Husiná, VNV č.352 - DOR za ÚV 352/TS
  PD - 8661 - ZA - Lysica, Obec: Rek. VN 234, odb. Lysica
  PD - 9062 - PD - Nitrianske Sučany, Chrastečky, rozš. NNK 13
  PD - 9237 - BB - Moštenica - Hiadeľ VNV č.308 rekonštrukcia
  PD pre ÚR "Liptovská Štiavnica - Ponad Ihrisko
  PD - 9305 - BB - Malachov - Jasenie: Zrušenie VN poistiek
  PD - 9142 - KA - Cerovo - Duchenec: Rekonštrukcia NNS z TS4
  PD - 9201 - BB - Ban. Bystrica - Graniar: Rozšírenie NNK ul.
  Kontrola PD Projekt Fotovoltickej elektrárne MŠ Stará Turá
  Overenie CD - "AQUAPARK - Tatralandia - Liptovský Mikuláš,
  PD 9248 - CA - Turzovka, Predmier: Rek. NN siete
  PD 9377 - PD - Valaská Belá, Smolenice, Rek. NN siete
  PD 1039 - Dolná Mariková - Klieština: rekonštrukcia VN č.195
  PD 1332 - Dolná Mariková - Kátlina: rekonštrukcia VN č.195,
  RPD-Demänovská Dolina-preložka VN vedenia-Kamenná chata
  PD - 9101 - BB - Môlča - H. Mičiná: Rekonštrukcia VNV 317 od
  SO 08 - Preložka NN siete - POLYFUNKČNÝ DOM
  Meranie a vyhodnotenie kvality napätia v dňoch 6.5.2016
  Prosiek - Prípojka NN - Obecný úrad - p.č. 128
  PD + IČ - "Banská Bystrica - Komenského ulica - NN rozvody
  PD - 9363 - ZA - Krasňany - Dol. Tižina: Rek. VN 234, UV13
  PD - 6039 - VK - Dolné Plachtince, ul. Družstevná, Rek. NN
  PD - 9404 - KA - Jalšovík - Horný Jalšovík: Rekonštrukica NN
  PD - 9590 - LC - Mikušovce, Rekonštrukcia NNS
  PD - 9341 - LM - Liptovský Mikuláš - Okoličné: Zahustenie TS
  Projekt skutkového stavu - 8037 - Kokava - Utekáč - VN 310 rek.
  Zapracovanie zmien do PD stavba Rajecké Teplice
  PD Rekonštrukcia trafostanice 266/ts/jakubovany_unimobunky
  PD - 9621 - PD - Diviaky nad Nitricou, Mačov, Rek. NNS
  Dodávka a položenie kábla AYKY 4x25 dl. 115m
  Vytýčenie podzemných vedení - Jasná - Koliesko 23.9.2016
  Vypracovanie projektu inštalácie elektrickej energie - skutkový stav
  PD - 9194 - RK - Ivachnová - Vážina: Zahustenie TS
  Rekonštrukcia trafostanice 266/ts/jakubovany_unimobunky
  PD 9331 - DT - Hriňová - Krivec: Zahustenie TS Krivec 2
  Miestne prevádzkové predpisy k stavbe TS 103/ts/demanova_cd.profil
  PD - 8898 - PD - Prievidza, V. Lehôtka, Rek. NNS Hlboká, CH
  PD - 9567 - BS - Banská Belá, Halča, Rek. VNP pre 335_ts
  Odborná prehliadka a odborná skúška VN/NN zariadení + správa
  Považská Bystrica - Podmostie - preložka meraní
  PD - 8571 - BR - Podbrezová Rek. VNV 382 za UV 63
  Vypracovanie CD v štandarde SSE - D, a. s. : "KLD 15 MGD Kru
  Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 02
  Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia č. 03
  Vypracovanie CD v štandarde SSE - D, a. s. : "KLD 15 MGD Krupová“
  PD „Valaská – Bystriansky Mlyn – Zahustenie TS Bystriansky Mlyn“
  PD - 9622 - PD - Handlová, ul. Odbojárov, Rek. NNS
  PD - 6313 - RS - Tisovec, ul. Bakulínyho, Rekonštrukcia NNS
  PD - 9656 - RS - Tisovec, Bánovo, Rekonštrukcia NNS
  PD - 9159 - CA - Raková, Surovka: Rek. NN siete
  ÚPN Liptovská Anna - elektro časť
  Prepracovanie PD na systém PAS "8910-Klubina-Ústredie-Rek.
  PD - 9117 - BR - Horná Lehota - Trangoška: 14 rekreačných ob
  PD - 9449 - PD - Horná Ves, Rek. VN č.378 za úv č.12
  PD - 9317 - BS - B. Štiavnica, ul. Kutnohorská, Rek. NNS
  PD - 9518 - ZC - Rudno nad Hronom, úpr. a rozš. NNS 11 BJ
  PD - 1432 - RS - Riečka, Rekonštr. NNS smer Kostol

 • PD Bytčica - Presmerovanie OM z TS 216/ts/294
  PD Opatovce nad Nitrou - Pri PD, Rekonštrukcia TS, Belingniu
  PD 632 - 00 Preložka VN 22kV I.č. 1319, km 25,217
  PD 633 - 00 Preložka VN 22 kV I.č. 201, km 28,987
  PD Nováky, Záhradkárska osada pri jazere rozš. NNK pre záhra
  PD Plevník, Drienové: predĺženie NNK, Kucharík
  Craemer - Vytýčenie podzemných vedení Okoličné
  PD Veľké Borové - zahustenie TS Obce 2
  PD Stožok: rozš. NN - smer žel. stanica
  PD Lipt. Štiavnica - Poza drevenice: NNK 13 RD
  PD Lipt. Štiavnica - Horný Koniec: Rek. NN
  PD Lučenec, Modré Zeme, rozšírenie NNK pre IBV II. etapa
  PD Východná pri ŽSR: rekonštrukcia NN siete
  PD Košecké Podhradie - Ilava: rekonštrukcia VN č. 203, medzi
  PD Lednica - Dolná Breznica: rekonštrukcia VN č.202 za 202/u
  PD 8375 - NN rozvody pre IBV - Liptovský Trnovec I. etapa
  Eltek - PD a IČ pre ÚR
  PD pre SP a realizáciu: "Preložka stĺpa a NN vedenia ul. Okr
  DSRS: "631-00 Preložka VN 22kV I.č. 1319, km 24.345"
  PD Lúčky - NN prípojka - Novostavba Penziónu na parcele č.11
  PD 8688 - Látky - Mláky - smer kostol - rek. NN siete
  PD 8570 - Senohrad: Rek. VNV ÚV 8 - 9
  PD 8604 - Ružomberok - Pri Revúcej -TS 756 OSP
  PD 8591 - Hontianske Tesáre: Rekonštrukcia VNV 325 od ÚV 62
  PD 8843 - Žiar - Za Družstvom: Rekonštrukcia VNV č.211 po od
  Demänovská dolina - CD do štandardu SSE-D
  RPD Demänovská dolina - preložka VN vedenia - Kamenná chata
  PD a IČ pre SP - SO 01 - VN rozvody "Liptovský Hrádok - zahu
  PD a IČ pre SP - Trafostanica - "Liptovský Hrádok – zahusten
  PD 8603 - Ružomberok - Plavisko: TS 755 Riadok
  PD 8696 - Brezno - Z. Halvy - ul. Baštová: Rekonštrukcia NN
  Meranie a vyhodnotenie kvality napätia v dňoch 10.7.2015
  PD 7740 - Harmanec: Rek. VN 307 úsek 156
  "Vavrišovo - apartmánové domy Borovie" - PD pre ÚR
  Vytýčenie podzemných vedení 06.08.2015 Podbanské
  PD 8502 - Radôstka - ZŠ: rekonštrukcia NN siete
  PD 8501 - Radôstka - Ústredie: rekonštrukcia NN siete
  PD 7424 - Bolešov - ZŠ: Rekonštrukcia VN č.202, za 202/uv/36
  PD 8922 - Staškov, Mišinská: rekonštrukcia VN č.232
  PD 8037 - VN 310 - Kokava Utekáč rek. v úseku 310/uv/4-310/u
  PD 7639 - Badín - Hliny: Rozš. NNK pre IBV
  PD 7426 - Bolešov - Gilianka: rekonštrukcia VN č. 202, medzi
  PD 9045 - Lipt. Mikuláš - ul. Malý Rím: Rekonštrukcia NN siete
  PD 8933 - Vysoká nad Kysucou - Kelčov - Rek. VN č. 232
  VO Lipt. Šťiavnica
  PD 8219 - Bojnice - Kúty, rekonštrukcia NN siete, Zeleniansky
  Vytýčenie podzemných vedení Jasná - Koliesko 23.9.2015
  Dodanie IČ a PD pre ÚR stavby "Liptovský Hrádok - zahustenie
  PD a IČ pre SP - SO 01 - VN rozvody "Liptovský Hrádok – zahustenie TS ELTEK“
  PD ZO TVP Beňadiková - TM&ST - SO 01 - rekonštrukcia trafostanice
  PD 7175 - Klokočov, Rybáre: rozšírenie NN siete, Hlad
  PD 8921 - Ružomberok - N. Matejkovo: Rekonštrukcia VNP pre 2
  PD 8909 - Ochodnica, lyžiarsky vlek: rekonštrukcia VN č. 109
  PD 8910 - Klubina, Ústredie: rekonštrukcia VN č. 114, odb. K
  PD pre územné rozhodnutie "Liptovská Anna - distribučné rozv
  PD pre ÚR "Liptovská Anna - distribučné rozvody Gárov" 2/2 p
  Vytýčenie podzemných vedení 19.10.2015 Jasná - Koliesko
  PD 8952 - Krásno nad Kysucou - Vlčov: rekonštrukcia VN č.109
  PD 9153 - Klenovec, Ráztočné, DOU pred ÚV 310
  SO 01 - Preloženie NNK - "Liptovský Mikuláš - preloženie NNK
  PD 8347 - Zvolen - Priehrada - zahustenie TS Zvolen Priehrada 4
  PD 5809 - Rim. Baňa VN322 - Rekonštrukcia VN vedenia
  Miestne prevádzkové predpisy TS - Eltek
  PD 9215 - Raj. Teplice, Kúpalisko: vrad. DOÚ, man. ÚV
  PD 6314 - Tisovec, VN 356 Rek. VN Ved. 356 - 256
  PD 4668 - Mýto pod Ďumbierom: Rekonštrukcia VN 417 medzi ÚV

 • Projekčná a manažérska činnosť - Dovalovo MVE
  Elektro práce - Lipany
  Vypracovanie a zabezpečenie MPP
  PD Liptovské Sliače - ulica Blážová - zahustenie TS Blážová
  Funkčné skúšky malého zdroja v MVE Dovalovo
  PD Radoľa - Lány - Rekonštrukcia NN siete
  PD Jasná - Hotel Grand - sušiareň - SO01 - Hlavný prívod
  PD Klokočov, Zajacovci: zahustenie TS u Zajacov
  PD M. Zlievce VN 386 - úsek ÚV3-ÚV5 - rekonštrukcia VN vedenia
  PD Korňa - Kormaníková - Rekonštrukcia NN siete
  PD MVE Jakubovany
  PD Mýto pod Ďumbierom časť FONGRUB, rozšírenie NNK
  PD Martin, Podháj, zah. TS DISCO CLUB
  PD Stožok - rekonštrukcia VNV č. 306
  PD MVE Jakubovany - 2/2 platby
  Úprava PD Jasná - Hotel Grand - sušiareň
  Vytýčenie podzemných vedení Záhradky, Jasná - 13.05.2014
  PD Príbelce Dolné - rekonštrukcia NN siete
  PD Lipt. Mikuláš Ondrašová - Zah. TS Panské diely
  PD Krivec, Jaseňovo - zah. TS a rozšírenie NNK pre 3RD
  PD Huty Nižný Koniec - Rek. VNP pre 1354/ts/huty_obec.3
  PD Huty smer Podspády - Rek. VNV
  PD Dobroč - časť Herman - rekonštrukcia VNP za úv č. 63
  PD Liptovský Trnovec Pri družstve - Rek. VNV č. 211
  PD Važec Pastierske - Rek. VNP
  PD Važec smer Štrba - Rek. VNV
  PD DT - Hriňová - Bystrô : NNS 27 BJ-4643_3, 27, 28
  PD Beňadiková Začiatok obce - Zah. TS ľahký priemysel
  PD Východná Amfiteáter - rekonštrukcia VNV
  PD 632-00/639-00Preložka VN 22kV I.č. 1319, km 25,217
  PD Malinová, zahusťovacia trafostanica pre IBV pri Háji
  PD Lúčky - p. č. 1190 a 1191 - preložka VNK a NNK
  Úprava dokumentácie D. Dolina - Hotel Chopok
  PD 633-00 Preložka VN 22kV l.č. 201, km 28.987
  PD 631-00 Preložka VN 22kV L.Č 1319 km 24,345
  PD BR - Čierny Balog - Medveďov: Rek. VNV 403
  PD BR - Čierny Balog: Rek. VNV č. 403 úsek 144
  PD D. Dolina - preložka linky č. 103 - IČ pre ÚR a SP vrátane poplatkov
  PD BR - Brezno: Rek. VNV 309 úsek 53_1
  PD Púchov - Horné Kočkovce: rekonštrukcia 218/uv/11 za DOÚ
  PD BR - Brezno - Rek. VNV č. 309 úsek 68
  PD Bešeňová Kúpalisko - Zah. TS GINO
  PD Považská Bystrica, Podmostie: zahustenie TS Podmostie
  PD CA - Nová Bystrica - U Granáta: Posil. NN 4RD
  CD pre TS 653 Craemer
  MPP pre TS Wellness Chopok
  Územný plán Bobrovec
  PD Lisková Letisko - Zah. TS Letisko 2
  PD Jalšovík zahusťovacia TS Mesiláš
  PD Kláštor pod Znievom - Suchá Vríca, Rek. VN č. 269
  PD Horný Vadičov, Košariská: rek. VN č. 111
  PD VN259 smer V. Belá Studenec - rek. VN za UV36
  PD Tisovec, Krivá - Rek VNV od odb. pre 314/uv/12 po 314/uv/6
  PD pre ÚR AQUA Vital Park - rozšírenie, v obci Lúčky - kúpele
  PD Kolárovice - Škoruby: Rekonštrukcia VNV, od 232/uv/10
  PD ZV - Pliešovce: Rek. VNV 302 úsek 441
  PD Pribylina - Solej - p.č. 10342_44
  PD Lucky - Kupčo – prípojka

 • PD Rudinská, Horný koniec:NNK pre IBV Nemec
  PD Martin-Priekopa, rek. VN tech. TS 291/ts/168
  PD FVE Karavukovo 5x0,9 MWp - 1. Etapa
  PD BPS Sačurov
  PD "Elektráreň na biomasu - Liptovská Porúbka"
  PD Tapešovo - Dielnica - Predĺženie NN
  PD Martin - Podháj - Rekonštrukcia TS 290/ts/193
  PD Lipt. Mikuláš - Okoličné VNK pre Gergone
  PD Královce - Krnišov - rek. VN vedenia
  PD Štúdia pripojiteľnosti KGJ BIO CON 1
  PD Hodejovec : Rek. NNS
  PD Kotešová - Vyšovsie - Zah. TS pre IBV
  PD Veľké Rovné, Ráztoka: rekonštrukcia NN siete
  PD Malé Borové - zahustenie TS obec 2
  PD Podbanské - Pribylina - zahustenie TS 1 a TS 2
  CD - Tatralandia - Simulátor VP
  PD Kremnica, rekonštrukcia DTS 350/ts/202
  PD Važec - pri vykrývači : Rekonštrukcia VNP
  PD Kremnica, rekonštrukcia DTS 437/ts/220
  DRS preložka NN skrine č. 159
  PD Leváre : Rekonštrukcia NNS
  PD pre ÚK a SP: Vyvedenie výkonu elek. Energie
  PD Ružomberok - M. R. Štefánika 1683/2-prípojka
  PD Považská Bystrica, Zákvašov: rek. NN siete
  PD Pribylina-Podbanské NN prípojka p. Omasta ch.č.1038
  PD Pribylina-Podbanské NN prípojka p. Drobný ch.č.1078
  PD Važec BPS - vyvedenie výkonu
  PD Lisková - Chmelnice - TS Chmelnice
  Záznamníkové meranie elektrických veličín Craemer
  PD Lazy pod Makytou : rek. NNS Bizon
  PD Zákamenné smer Novoť - rek. VNV
  PD Krušetnica - dolný koniec - rel. VNV
  PD L. Mikuláš - Stošice - preložka 266
  PD Martin,Martinské Hole,rek.VNKč.147medzi147/ts/215
  PD Zuberec - prípojka VN
  PD Hnúšťa:napojenie priemyselného parku na distribučnú
  PD Buzitka-Kozelník-Krupina - M. Lehota - M. Krtíš - R. Sob
  PD BPS Borcová vyvedenie výkonu
  PD Brezno Rohožná Dvoriská, zahustenie TS
  PD Oravská Lesná Rek. NN
  PD Klin - Nad Krížom - Zahustenie TS
  PD "Liptovské Sliače-ulica Blážová-zahustenie TS Blážová
  Spracovanie podkladového CD pre dispečing SSED TMR
  Spracovanie CD "Lisková - Chmelnice - TS Chmelnice"
  PD Horná Mariková, Zemanov: zahustenie TS Zemanov
  PD Hliník nad Hronom, rekonštrukcia 372/ts/hliník
  PD Lipt. Štiavnica Na kúte - Zah. TS Na kúte
  CD v zmysle štandardu SSE-D : TS Koliesko, TS Biela púť
  Spracovanie CD v štandarde SSE-D:Lisková-Chmelnice
  PD Kokava nad Rimavicou rek. VN 310 UV11 - UV37
  DRS Lipany - vyvedenie výkonu
  PD Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Rekonštrukcia NN siete
  Vytýčenie podzemných vedení pred zač. realiz. rekonštrukcie
  PD Pov. Teplá: vývod NNK pre chatovú oblasť Tiešňava
  PD skutočného vyhotovenia stavby "Pribylina - Podbanské
  PD Púchov, ul. Štefánikova: rekonštrukcia NNK
  PD Pribylina medzi záhradami - Zah. 2 x TS medzi záh.
  Projekčná a manažérska činnosť - Dovalovo MVE

 • PD FVE CBA VEREX, FVE HARTMAN, FVE HAKO
  PD PS 01 nová TS701, SO 01 VN prípojka pre TS701
  PD Brezno oprava NN vedenie ul. Tisovská
  Štúdia pripojiteľnosti BPE Kos, BPE Pincina
  PD LM-Kamenne pole-zah. TS a NN pripojka
  TN pre napojenie novej BPS
  PD Ilava - Iliavka
  PD Martin - Podháj - oprava TS 290
  PD skutočného vyhotovenia Liptovský Ján – pri PD – NN rozvody pre IBV
  PD Vrútky – Bravur – preložka VN l.č.210
  PD Fotovoltaická elektráreň 9,45 kWp Čierny Balog
  PD Kráľovce - Krnišov - oprava VN
  PD Demänovská Dolina - Tri studničky - SO 01
  PD Demänovská Dolina - Tri studničky - SO 02
  PD Demänovská Dolina - Tri studničky - ver. osvetlenie
  PD Lúčky – Lancovie Španie – preložka VN l.č.161
  Štúdie pripojiteľnosti FVE 75 kWp
  PD Ľubochňa - Pri moste - rekonštrukcia NN siete
  PD Hybe - Brezie - oprava VNP
  Realizačný projekt BPS Borcová pre SSE-D
  FVE2 - Zamarovce - 58,5 kWp
  Záznamníkové meranie elektrických veličín Craemer Slovakia
  PD Liptovský Mikuláš - Zgúta Vrbického
  PD Prievidza – ul. Lúčna – FVE Karpiš 2,16 kWp
  PD Lučenec – Nicholtrackt – FVE 73,5 kW
  PD Horná Lehota – Smer vysielač – Rek. VNP
  TN Čierne - Za Čerchľou - Nad Mojom - Putyrov
  PD Liptovský Mikuláš – Okoličné - Gergonne
  PD Fotovoltaická elektráreň 9,45 kWp Čierny Balog
  PD Liptovský Mikuláš – ul. Cintorínska – FVE Švanda
  CD - SSE-D, a.s - Rozšírenie TS 669 - Tatralandia
  PD Vyšná Boca - prípojka NN - p. Seják
  Manažérska činnosť: Lučenec - Nicholtrackt - FVZ 73,5 kW
  PD pre ÚR vyvedenia výkonu BPS Zuberec
  Manažérska činnosť: Lip. Mikuláš - ul. Cintorínska - FVE Švanda
  CD - FVZ Galia 2, 3 Vlachy; 4 Dúbrava
  PD Rabča - Grúň - rozšírenie NNK siete
  PD Podtúreň - NN prípojka
  Štúdia pripojiteľnosti BPS Važec 999 kW
  Štúdia výroby el. en.: LM - Palúdzka 2 x 2 MW
  PD Ružomberok - Černová ul. Včelárska
  PD Dol. Kubín pri SEZ - zah. novej SS pri SEZ
  PD Ťapešovo - Laz - predĺženie NN vedenia
  PD pre SP LM - Stošice - preložka
  PD Výrobno-skladová hala s ad. bud. GERGONNE Sl.
  PD skut.stavu Dúbrava-Dúb. Dolina-zah. TS Predp.
  PD Podbanské - Pribylina - zahustenie TS 1 a TS 2
  Spracovanie CD- TS Priehyba, TS Chopok
  PD Ružomber.-Bystrická cesta-príp.NN pre AC Mondi
  PD Dem. dolina-Jasná-Hotel Grand, Prechod na 22 kV
  PD Maríková U Sudičky, Modlatín
  PD Rabča - Družstevná - zah. TS Družstevná
  PD Pov. Bystrica - Šurabová - rek. VN č. 100
  CD - TS PCS
  Doplnok ÚPN - Lipt. Ján
  Posekanie konope - Malacky
  CD - TS Luková
  PD Podtúreň - Hlavná ulica - rek. NN vedenia
  PD Gergonne Sl. - El. prípojka VN - Trafostanica
  CD - TS Krupová
  PD Hybe - Brezie - rek. VNP pre 256
  PD Námestovo BTS 468 vyšný kon. - vým. bl. TS
  PD Horná Lehota - Smer vysielač - oprava 214
  CD - TS Kosodrevina
  LM - meranie - Craemer
  PD Pov. Bystrica - Orlové - Predĺženie NN vedenia
  PD Slatinské Lazy - Pod Bokmi - zahustenie TS
  PD Lip. Osada - Rekreačno-ubytovací komplex I.etapa
  PD FVE Šainovac, FVE Divoš
  PD Brezno-rek. podperných bodov NN vedenie
  PD Lip. Revúce, Nižné, zahustenie TS Veteška

 • Práce spojené s vypracovaním miestnych prevádzkových predpisov fotovoltických elektrární: MPP Kalinovo 1, MPP Kalinovo 2, MPP Kalinovo 3, MPP Ľadovo 18, MPP Ľadovo 19, MPP Ľadovo 20, MPP Mikušovce
  PD pre SP: Kostolná Ves - FVE 1 až 3
  Štúdia pripojiteľnosti: BPS Mestečko
  PD: Senec - FVE - 990 kW, p. č. 5485/1, 5485/2, 5439
  PD: Lučenec - FVE - 800 kW, MV - ENERGY
  PD pre SP - Kostolná Ves - FVE 4 až 6
  Manažérsku činnosť pre FVE Lučenec I. etapa
  Práce spojené s vypracovaním PD skutočného vyhotovenia na
  stavbu E100551-32LNM-SD: "Liptovský Ján – chaty“
  PD Demänovská dolina - preložka VN parc. č. 2879/1
  Vypracovanie CD v standarde SSE-D: L. Mikuláš - Mc Donald
  Realizačná PD: Dúbravská dolina - Predpekelné - VN, NN, TS EDEN
  Práce spojené s vypracovaním realizačnej PD: FVE Lehota pod Vtáčnikom
  Práce spojené s vypracovaním realizačnej PD NN rozvodov: FVE Ostrovany I.
  Práce spojené s vypracovaním realizačnej PD NN rozvodov: FVE Ostrovany II
  BPS - PD Mestečko, Objekt: SO 012 - Vyvedenie výkonu
  Realizačná projektovej dokumentácie pre vyvedenie výkonu KGJ BPS PD Mestečko
  Manažérska činnosť, technický dozor pre FVE Lučenec II. etapa
  Realizačná PD NN rozvodov: FVE Ostrovany II
  Práce spojené so zapracovaním zmien do realizačnej PD NN rozvodov: FVE Ostrovany I a II
  Zabezpečenie funkčných skúšok a Zabezpečenie stavebného dozoru pre FVE Lučenec - MV Energy
  PD NN prípojky: Podtúreň – Zvernica Sankt Hubert - Prípojka NN
  PD - Kostolná Ves - FVE 1 až 6
  Manažérska činnosť súvisiaca s procesom pripojenia FVE Senec 990 kW
  Realizačná PD: FVE - GALIA VLACHY 99,9 kW
  PD skutkového stavu a Miestnych prevádzkových predpisov pre: FVE MALÝ KRTÍŠ 5 - 0,999 MWp
  Práce spojené s úpravou PD FVE Chrenovec
  Spracovanie CD do štandardov SSE-D: FVE Gália Vlachy
  Spracovanie CD do štandardov SSE-D: FVE Industriálna zóna Okoličné
  Spracovanie CD do štandardov SSE-D: FVE KZLM TILIA
  PD Dostavba areálu Hotela Družba v Demänovskej doline
  PD ČOV Važec - preložka NN vedenia
  PD ČOV Hybe, VN prípojka, trafostanica, NN prípojka
  Vypracovaním realizačnej PD FVE Chrenovec - manažérskou činnosťou FVE Chrenovec - prípravou podkladov pre funkčné skúšky
  Vypracovanie štúdie pripojiteľnosti bioplynovej stanice Zuberec o výkone 350 kW a s
  tým spojenej inžinierskej činnosti
  CD pre SSE-D FVE Hok, LIPTOVSKY_MIKULAS-Okolicne-Navysenie_vykonu_TS_Craemer
  PD skutočného stavu: MVE v Demänovskej Doline, Objekt: SO 01 - Silnoprúdové rozvody
  PD pre stavebné povolenie: Lipt. Mikuláš - IBV Demänová - Nižné pole, SO 06 - Prekládka káblovej VN linky
  Zabezpečenie zmeny parametrizácie ochrán pre FVE Lučenec
  Autorský dozor a PD skut. stavu BPS Mestečko-SO012
  - realizačný projekt BPS Mestečko-SO 02.1
  - miestne prevádzkové predpisy BPS Mestečko
  PD domovej prípojky elektrickej energie: Podtúreň - p. Daňová
  PD skutočného vyhotovenia na stavbu: "PRIBYLINA – PODBANSKÉ – ZAHUSTENIE TS SUROVÝ HRÁDOK".
  PD skutočného vyhotovenia na stavbu: "BOBROVNÍK - PRI MÓLE – ZAHUSTENIE TS AVALON1 A TS AVALON2".
  Realizačná PD na stavbu: "Urbársky dom, Ploštín, Objekt: SO06 – Preložka NN".
  PD pre SP, RPD - Liptovský Mikuláš – ul. J. A. Komenského – FVE Vavrovič
  PD pre SP, RPD - Lučenec - FVE Pohorelec - 4,6 kW

 • PD L. Ondrej - Okružlina – zahustenie TS Okružlina
  PD IBV - SLNEČNÁ STRÁŇ, I. ETAPA
  PD BOBROVNÍK - PRI MÓLE – ZAHUSTENIE TS AVALON1 A TS AVALON2
  PD L.Mikuláš - preložka VN c.151 parc. č. 956/2, 956/3
  PD Liptovský Mikuláš, Nábrežie - NN prípojka garáž č. 3152
  PD PODTÚREŇ - BOROVÁ SIHOŤ - NNK PRE RD A VÝR. HALU
  PD Liptovské Sliače: Rekonštrukcia námestia, preložka NN kábla
  PD Liptovský Mikuláš NNK-Palúdzka napojenie nových byt. jednotiek
  PD Dúbravská dolina - Predpekelné - VN, NN, TS EDEN
  PD Podbanské – Pribylina – zahustenie TS 1 a TS2
  PD Fotovoltická elektráreň 1 MW VW Bratislava
  PD Senec - FVE - 990 kW, p. č. 5485/1, 5485/2, 5439 pre UR
  PD Senec - FVE - 990 kW, p. č. 5485/1, 5485/2, 5439 pre UR
  PD FOTOVOLTICKÁ SOLÁRNA ELEKTRÁREŇ 0,60MWp MUČÍN
  PD FVE - PRIETRŽKA - MANZO s.r.o. - 9,4 kW
  PD FVE TURANY NAD ONDAVOU - 0,6MWp, PS 02 – Prípojka VN – Odbočenie od distribučného vedenia
  PD FVE TURANY NAD ONDAVOU - 0,6MWp
  PD Prievidza - Nábrežie A. Kmeťa – FVE p. Nedeljak 10,5 kWp
  PD Lipt. Mikuláš - Palúdzka - BIOMASA 5MW a Ružomerok - Černová - MVE 1 + 1 MW pre ÚR
  PD SLIAČ - FVE - VILLA GREEN 9,24 kWp - SO 01 Silnoprúdové rozvody
  PD Bobrovec - Škorupovo - IBV Slnečný raj - SO-05 Verejné osvetlenie
  PD - L. Ján - VO
  Bobrovec tech. pomoc s ÚPN
  PD L. Mikuláš - STOP.SHOP. - prel.VN, NN a príp. VN
  PD FVE – Čereňany - NAVI 99 kWp
  PD FVE - Bystričany - Chalmová (p.č. 86/11) 99 kWp
  PD FVE – Chrenovec – Brusno 74 kWp
  PD FVE Mojmírovce 2x500 kWp
  PD Senec - FVE - 990 kW, p. č. 5485/1, 5485/2, 5439
  PD Lučenec - FVE - 700 kW, MV - ENERGY
  PD L. Trnovec - Drevodom Rajec - etapa č. I - VO
  PD BPS Motesice - dátová komunikácia pre ZSE
  PD ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM-REALIZAČNÝ PROJEKT DK STOP SHOP
  PD Lipt. Ondrej - Hosp. objekt na chov a dojenie oviec - prípojka NN
  PD Ružomberok - SETA - prípojka NN
  Technický návrh - SW 3333 - Zábiedovo Nižný koniec - zahustenie TS Bôr
  Technický návrh - SW 1178 - Rajecké Teplice - Dielček - zahustenie TS Dielček
  Technický návrh - SW 2894 - Vígľašská Huta - Kalinka - časť Lohyňa
  Technický návrh - SW 3225 - Ilava - pri nemocnici - Rozšírenie NNK pre 32BJ
  Technický návrh - SW 3013 - Beluša - Rozšírenie NN siete - Garáže
  Technický návrh - SW 2272 - Borčice - za Parkami - 18 RD za Parkami, zah. TS a NN
  rozvody
  Technický návrh - SW 3219 - Borčice - Predĺženie NNK siete - Pažítková
  Technický návrh - SW 3552 - Košecké Podhradie - Veľké Košecké Podhradie - Prekládka a
  rekonštrukcia 203/ts/k.podhradie_hk.dk, nový NN vývod pre bytový dom
  Technický návrh - SW 3702 - Tuchyňa - Rozšírenie NNK pre IBV
  Technický návrh - SW 3701 - Dubnica nad Váhom - pod hájom - Rozšírenie NN siete -
  polyfunkčný dom
  Technický návrh - SW 3652 - Ilava - Výmena skrine SR Mičuda
  Technický návrh - SW 2766 - Lednické Rovne - Biele Hliny - Zah. TS Biele Hliny
  Technický návrh - SW 3039 - Borčice - dolný koniec - prekládka vzdušnej VN č.202 -
  vyvedenie výkonu pre 5x rodinný dom

 • PD L. Trnovec - Drevodom Rajec - etapa č. I, VN, TS, NN
  PD "IBV pod Sečnom, k.ú. Liptovský Ján“
  PD "Liptovský Mikuláš - Vitálišovce - NN rozvody pre 6 RD
  PD INŽINIERSKE SIETE ZÁTURČIE, SO - 05.4 ROZVODY NN, SO – 07 ROZVODY NN RODINNE DOMY
  PD L. Mikuláš - FVE kpt.Nálepku 15 kW
  PD „Fotovoltická solárna elektráreň Senec"
  Technický návrh - SW 1734 - Belusa - Rybniky - Zah. TS Rybniky-Kubanova
  Technický návrh - sw 978 - Nimnica - Salase - Zah. TS Salase
  Technický návrh - sw 3083 - Radôstka - Krasotín - Zahustenie TS Slivkovský
  Technický návrh - Brezno - Rohozná - zah. TS Katrenka
  Technický návrh - Cerovo - Duchenec - zah. TS Synčokov vŕšok
  Technický návrh - Čekovce - Čekovce - zah. TS Mačí vŕšok
  Technický návrh -Hriňová - Záklopotovo - zah. TS Záklopotovo
  Technický návrh - Očová - Dolná Macáková - zah. TS Dolná Macáková
  Technický návrh - Pliešovce - Zaježová - zah. TS Zaježová
  PD - Pribylina – Medzi záhradami – zah. TS MZ1 a MZ2" a "IBV
  PRIBYLINA "MEDZI ZÁHRADAMI" 65 b.j.
  PD Demänovská dolina - Úpravovňa vody - zahustenie TS Wellness
  PD "Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie Zázrivá – debarierizácia (výťah)“
  PD Preložka NN siete Rekonštrukcia prístupovej cesty na Kubínsku hoľu, 1 etapa Ružomberok - polyfunkčný dom
  Štúdia Kogenerácia Jasná
  PD Hybe – 2x 12 BJ – distribučné rozvody NN
  Technický návrh - SW 2179 Dolná Tižina TS Kamenné
  Technický návrh - SW 2185 Radôstka - Fuskov
  PD Fotovoltická solárna elektráreň Malá Domaša
  Technický návrh - SW 2364 Kopernica
  Technický návrh - SW 2367 Pitelová Kuricovci
  Technický návrh - SW 2378 Nevidzany DTS obec 2
  Technický návrh - SW 2381 Malá Čausa DTS obec 2
  PD - AT stanica v L. Kľačanoch
  Technický návrh - SW 2358-Vinica-Žobrák
  Technický návrh - SW 2363-Malá Lehota
  Technický návrh - SW 2365-Diviacka Nová Ves
  Technický návrh - SW 2370-Korytárky
  Technický návrh - SW 2388-Klenovec-Cibuľka
  Technický návrh - SW 2359-Hrušov
  Technický návrh - SW 2389-Klenovec
  Technický návrh - SW 2366-Diviaky nad Nitricou/2477-Nová Baňa
  Technický návrh - SW 2181-Vysoká Nad Kysucov
  Technický návrh - SW 2182-Lutiše
  Technický návrh - SW 2184-Makov
  Technický návrh - SW 2187-Višňové
  PD - L. Hrádok-Dovalovo-VO Trávniky
  Technický návrh - SW 2369-Vyhne-sídlisko2
  Technický návrh - SW 2371-Nitrianske Sučany-obec 2
  Technický návrh - SW 2380-Zaježová/Vinica,B.Studňa

 • ÚPN Klokočov
  PD Lipt. Kľačany – Nižný koniec – Zahustenie TS Lániky
  PD Lipt. Kokava – Kruhy – Rek. 266/ts/kokava_obchod a NNK rozvody
  PD Prestavba hosp.budovy JALOVEC č. 64 - elektro
  ÚPN – Pribylina
  PD L. Hrádok - Dovalovo – Zahustenie TS Trávniky
  PD Ľubeľa – Trstica -zahustenie TS Trstica
  ÚPN Klokočov
  ÚPN V. Boca
  ÚPN Beňadiková