Služby

Spoločnosť sa zaoberá projektovaním, výstavbou a prevádzkovaním energetických zariadení vysokého a nízkeho napätia s pôsobnosťou na území SR.

Pre investora ponúkame komplexnú činnosť súvisiacu s výstavbou a prevádzkou elektroenergetických zariadení a to hlavne:

1. Príprava projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projektové dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia.

2. Inžiniering spojený so získaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudácie stavby.

3. Realizačnú činnosť, zaťahovanie káblov, zemné a výškové práce.

4. Servis elektrických zariadení.

5. Monitoring a riadenie energetických zariadení.

6. Meranie, výpočet a vyhodnotenie prenosových kapacít a zaťaženia.

7. Optimalizáciu.

8. Zameranie a vytýčenie elektrických sietí.

9. Vypracovanie prevádzkových predpisov.

10. Predaj serverov, priestor pre ich umiestnenie a energetické zhodnotenie.