Kontakt
info@eub.sk

Prevádzka


EUB, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1237/13
031 01 Liptovský Mikuláš

Fakturačné údaje

EUB, s.r.o
Priehradná 1690/30
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44736339
IČ DPH: SK2022813342
DIČ: 2022813342

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0609000000000334503134
BIC(SWIFT): GIBASKBX

Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51192/L

Výpis z ORSR: http://orsr.sk/vypis.asp?ID=152657&SID=5&P=1

Kontakty

konateľ
Pavol Kubáň
E-mail: pavol.kuban@eub.sk

Projekčná a inžinierska činnosť

vedúci projekcie
Ing. Michal Borsík
Tel.: +421 904 387 389
E-mail: michal.borsik@eub.sk

projekcia a inžiniering
Ing. Peter Kubek
Tel.: +421 950 590 906
E-mail: peter.kubek@eub.sk

projekcia a inžiniering
Ing. Juraj Belány
Tel.: +421 951 121 868
E-mail: juraj.belany@eub.sk

Realizácia

vedúci výstavby
Ing. Tomáš Slotka
Tel.: +421 948 108 550
E-mail: tomas.slotka@eub.sk

príprava stavieb
Ing. Lukáš Lisý
Tel.: +421 950 474 773
E-mail: lukas.lisy@eub.sk

príprava stavieb
Ing. Róbert Piovarči
Tel.: +421 947 920 908
E-mail: pripravar@eub.sk

projektový manažér
Ing. Marek Ďördík
Tel.: +421 951 121 869
E-mail: marek.dordik@eub.sk

SMČ
Filip Vrbenský
Miroslav Zoller
Matej Milan
Milan Mičuda
Zdenko Žufaj
Peter Navrátil

Administratíva

rozpočtár
Mgr. Matej Hrnčiar
Tel.: +421 940 223 124
E-mail: matej.hrnciar@eub.sk

projekčná príprava
Lenka Javošová
Tel.: +421 951 017 162
E-mail: administrativa@eub.sk

účtovníctvo a personalistika

Mgr. Gabriela Kubáňová Gonová
Tel.: +421 918 339 577
E-mail: gabriela.kubanova@eub.sk