Cieľom spoločnosti EUB je zabezpečiť vysokú kvalitu
a bezpečnosť poskytovaných služieb

eub_ikona

Od založenia spoločnosti
došlo k naprojektovaniu elektrickej časti viac ako

0 MW
obnoviteľných zdrojov

Zabezpečili sme realizáciu a uvedenie do prevádzky v celkovom výkone

0 MW
obnoviteľných zdrojov energie

z čoho je

0 MW
fotovoltických zdrojov

Odovzdali sme projekty k výstavbe alebo rekonštrukciu elektrických vedení v celkovej dĺžke približne

0
metrov