Proces pripojenia
závisí od distribučnej oblasti a požadovaného výkonu.

V prípade elektrickej prípojky je potrebné urobiť pár krokov,
s ktorými Vám vieme pomôcť.

 • projekt
 • schválenie Stredoslovenskou distribučnou, a.s. (SSD)
 • ohlásenie drobnej stavby na obci
 • zrealizovanie stavby
 • revízna správa
 • zaslanie čestného prehlásenia SSD
 • akceptácia od SSD
 • zmluva s dodávateľom elektrickej energie (EE)
 • spustenie dodávky EE

Na začiatok je potrebné

 • určiť investora a jeho adresu,
 • požadovaný počet fáz,
 • výšku ističa (bežne sa dáva 3×25 A),
 • či je požiadavka na ovládanie kúrenia a bojlera,
 • ukončenie prípojky.

V prípade, že bude prípojka ukončená v objekte,
tak sa musí zakresliť objekt na parcelu a vyznačiť umiestnenie hlavného rozvádzača. 

Vyjadrenie SSD

Vypracovaný projekt je následne poslaný na vyjadrenie SSD.

 

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby sa robí na obci a závisí od starostu aké dokumenty k tomu vyžaduje. Niekedy stačí vyjadrenie SSD a zmluva o zriadení vecného bremena s vlastníkom dotknutej parcely.

 

Realizácia

V prípade, že sa kope na pozemkoch obce, je k realizácii potrebné rozkopávkové povolenie – zvláštne užívanie cesty.

 

Koľko to bude stáť?

Jednoduchý projekt
od 100 €.

Pri ohlásení drobnej stavby 
cena závisí od toho, aké vyjadrenia bude starosta potrebovať.

Cena realizácie podľa rozpočtu. Ceny sú bez DPH.

Ako na to?

K spusteniu procesu je potrebné poslať len objednávku na info@eub.sk.
Stačí jednou vetou.

 

 

Ak budete mať akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať.