Spoločnosť eub, s.r.o. sa zaoberá
projektovaním, výstavbou a prevádzkovaním energetických zariadení
vysokého a nízkeho napätia s pôsobnosťou na území SR.

Ponúkame komplexnú činnosť súvisiacu
s výstavbou a prevádzkou elektroenergetických zariadení:

 

 

1. Príprava projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projektové dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia.

2. Inžiniering spojený so získaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudácie stavby.

3. Realizačnú činnosť, zaťahovanie káblov, zemné a výškové práce.

4. Servis elektrických zariadení.

5. Monitoring a riadenie energetických zariadení.

6. Meranie, výpočet a vyhodnotenie prenosových kapacít a zaťaženia.

7. Optimalizáciu.

8. Zameranie a vytýčenie elektrických sietí.

9. Vypracovanie prevádzkových predpisov.

10. Predaj serverov, priestor pre ich umiestnenie a energetické zhodnotenie.

 

 

Výstavba a prevádzka elektroenergetických zariadení na kľúč

eub_logo_180